ضمیر آگاه و ضمیر نا خود آگاه

همه تلقینات و القائات قبل از اینکه بوسیله ضمیر ناخود آگاه شما جذب شوند ، وسیله ضمیر آگاه شما فیلتر میشوند – ذهن شما فقط به القائاتی اجازه ورود میدهد که شما بخواهید .

حال باید دید چه حالتی حالت هیپنوتیزم است و چه حالتی حالت هیپنوتیزم نیست ؟

حالت هیپنوتیزم میبایست با حالت خود آگاهی همراه باشد ، پس در هر حالتی که شما کنترل خود را از دست داده یا ترک کرده باشید ، آن حالت حالت هیپنوتیزم نیست بلکه حالت بیهوشی است .

زمانیکه شما در حالت هیپنوتیزم ارادی هستید ، چه این حالت وسیله یک هیپنوتیزور حرفه ای در شما ایجاد شده باشد یا به دلخواه وسیله خود هیپنوتیزم بدست آمده باشد یا وسیله کلماتی که خود القا کرده اید یا برنامه ای که به آن گوش داده اید ، اگر قادر به کنترل آنچه که در آینده قرار است بر ذهن شما تاثیر بگذارد نباشید ، این حالت ، حالت هیپنوتیزم نیست .

آن حالی یا حالتی که بعضی از مردم به آن دست یافته اند و ادعا میکنند که هیپنوتیزم شده اند و ساعاتی یا لحظاتی از خود بی خود بوده اند نمیتواند به یقین حالت هیپنوتیزم باشد ، زیرا خارج از کنترل شخص بوده است .

همه کس ، شما ، من یا حتی کسانیکه دارای  درجه هوشی یا ای کیو پائینی نیز هستند یا حتی مخ آنها آسیب دیده است نیز میتوانند هیپنوتیزم شوند .

قبل از آنکه به بحث چگونه هیپنوتیزم میشویم بپردازیم ، این نکته بسیار مهم است که بدانیم شما و هر کس دیگر بارها و بارها در زندگی هیپنوتیزم شده اید ، در واقع شاید چندین بار در روز این اتفاق افتاده باشد اما شما از آن آگاه نبوده اید یا با این دید که در حالت هیپنوتیزم قرار داشته اید به مطلب نگاه نکرده اید.

تجربیات و اندوخته های ما از دو طریق یا بکمک دو ضمیر یا ذهن در وجود ما شکل گرفته است .

ذهن هوشیار یا ضمیر آگاه و ذهن پنهان یا ضمیر نا آگاه .

در واقع هیچکس نمیداند چند درصد از ذهن ما ضمیر آگاه و چند درصد ضمیر پنهان یا نا خود آگاه است .

 دربین عامه و حتی روانشناسان متداول شده است که میگویند دقیقاٌ ده درصد ذهن آشکار یا ضمیر آگاه و نود درصد ذهن پنهان یا ضمیر نا خود آگاه ذهن ما است .

 شاید به حقیقت بیشتر نزدیک باشد که بگوئیم پنج درصد ضمیر آگاه و نود وپنج درصد ضمیر نا آگاه است .

حتی بعضی از روانشناسان عقیده دارند که فقط یک درصد از ذهن ضمیر آگاه و بقیه ضمیر نا آگاه است .

ضمیر آگاه را با تفاوت هائی میتوان به RAM کامپیوتر و ضمیر ناخود آگاه را به hard disk  یا هارد کامپیوتر تشبیه کرد با این تفاوت که تصمیم گیریها در ضمیر آگاه انجام میپذیرد نه مثل کامپیوتر در هارد دیسک .

بهر حال آنچه که مهم است اینست که بدانیم ، ضمیر پنهان یا نا خود آگاه ما بسیار قوی تر از ضمیر آشکار یا آگاه ما است .

در واقع این ضمیر نا خود آگاه ما است که بطور اساسی تمام عادات و هیجانهائی را که مایل به تغییر آنها از طریق هیپنوتیزم هستیم کنترل میکند .

قبل از آنکه بدرستی درک کنیم که چگونه میتوان برنامه ریزی ضمیر نا خود آگاه خود را تغییر دهیم مهم است که به وظایف و عملکرد هر قسمت از ذهن آگاه و نا آگاه خود واقف شویم .

ضمیر آگاه The Conscious Mind

هم اکنون که این مطالب را میخوانید ضمیر آگاه شما در حال فعالیت است .

آن قسمت از ذهن شما که از آنچه که در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است مطلع است ضمیر آگاه است .

انتخاب و تصمیم گیری وسیله ذهن هوشیار یا ضمیر آگاه انجام میپذیرد .

اعمال ضمیر آگاه

آنچه ضمیر آگاه انجام میدهد عبارتست از :

1)  حافظه کوتاه مدت یا نا پایا ، و آن عبارت است از حافظه ای که برای کارهای روزانه مان به آن مراجعه میکنیم – سویچ ماشین را کجا گذاشته ام ؟ امروز کجا باید بروم ؟امروز چه خورده ام ؟ فلان شماره تلفن چند است ؟

2)  تجزیه تحلیل اطلاعات –اطلاعات یا وضعیت و چگونگی آنچه که در حال حاضر مورد توجه ما است را ارزشیابی میکند .

3)  تصمیم گیری و انتخاب -  به چه کسی باید اول زنگ بزنم ؟ آیا این کالا را بخرم یا نه ؟ چه برنامه تلویزیونی را نگاه کنم ؟ چه لباسی بپوشم ؟

4)  تمرین اراده – امروز من باید غذاهای کم کالری بخورم – یک کم بیشتر کار کنم –در مقابل سیگار کشیدن مقاومت کنم – در برابر حرف زور بایستم .

آنچه را که درباره اراده یاخواست باید بدانیم این است که : آنچه را که در مورد آن قصد ارادی داریم کوتاه مدت است ، یا بعبارت دیگر اراده ما بر موضوعات کوتاه مدت متمرکز است . لذا برای تغییر یا اصلاح موارد بلند مدت و عمیقی که در ذهن ما خانه کرده است ، قصد یا اراده کردن چندان کار ساز نیست .

زیرا ضمیر پنهان یا نا خود آگاه ما بر تمام عاداتی که شکل گرفته است تسلط کامل دارد و اراده ما در برابر برنامه های ذخیره شده در ضمیر نا خود آگاه ما چندان قدرتی ندارد و از این روست که مردم اکثراٌ برای قول ها و تصمیم ها و تعهداتی که در مورد تغییر رفتار خود انجام میدهند با شکست روبرو میشوند .

تصمیمات ذهن خود آگاه طی سپری شدن زمان تحت تاثیر اطلاعات ذخیره شده در ضمیر نا خود آگاه قرار میگیرد .

ضمیر نا خود آگاه The Subconscious Mind

ضمیر نا خود آگاه که حدود 90% تا 95% درصد ذهن ما به حساب می آید میتواند به حافظه هارد دیسک کامپیوتر تشبیه شود که تمام اطلاعات و تجربیات یک عمر را در خود جا داده است .

فرق آن با ضمیر آگاه در آنست که ضمیر نا خود آگاه در مورد هیچ چیز تجزیه تحلیل یا منطق گرائی نمیکند .

زمانیکه شما تخیل میکنید در واقع در حال ارتباط با ضمیر ناخود آگاه خود میباشید .

آیا هرگز شده است که رویائی داشته باشید که هیچ حس واقعی یا منطقی نداشته باشد ؟.

اعمال یا وظایف ضمیر نا خود آگاه

1) سیستم اتوماتیک عصبی – ضربان قلب ،جذب و دفع ،گرسنگی و تشنگی ، و تنفس و..... خلاصه هرچه را که به جسم مربوط میشود هدایت میکند .

درحالیکه  بیشتر این اعمال غیر ارادی است بعضی مثل تنفس یا کار پی و عصب با ضمیر اشکار نیزمیتواند کنترل شود .

1)  سرویس دهی – ضمیر نا خود آگاه هرچه را که از او بخواهیم انجام میدهد و محدودیتی برای آن متصور نیست ، مگر آنکه ما حدودی براساس باورهایمان برای آن مشخص کرده باشیم .

برای مثال اگر ما بر این عقیده باشیم که ثروت چیز خوبی نیست ، ضمیر نا خود آگاه ما تمام سعی خود را بکار میبندد تا این باور ما به حقیقت بپیوندد .

ضمیر نا خود آگاه ما احساسات یا افکاری را که به ذهن ما میرسد تجزیه تحلیل نمیکند بلکه بر اساس ذخائر خود به افکار و علایق ما عکس العمل نشان میدهد .

2)  هیجانات – تمام احساسات هیجانی ، احساس شگفتی ها ، ترسها و خشم ها حاصل فعالیت ضمیر نا خود آگاه ما است

زمانیکه شما علاقمند به کسی میشوید یا احساس اندوه و تنهائی یا خوشحالی و مسرت میکنید این احساسات نیز از ضمیر نا خود آگاه ما سر چشمه میگیرد .

هیجانات دلیل منطقی نمیخواهد ، در بعضی موارد نمیتوانید علل واقعی آنچه را که احساس میکنید بیان کنید .

زمانیکه هیجانات از ذهن نا خود آگاه ما بروز میکند ، همزمان و هماهنگ با ذهن هوشیار یا ضمیر آگاه ما همراه میشود ، جائیکه قدرت ادراک ما جای گرفته است ، از اینروست که ما قادر به کنترل هیجانات میباشیم . ما قادر به انتخاب آنچه که مایل به فکر کردن به آن میباشیم خواهیم بود .

چگونگی مسیر تفکر ما در واقع تحت تاثیر برنامه های از قبل تعین شده یا شکل گرفته شده در ضمیر نا خود آگاه ما ست .

لذا زمانیکه ما قصد فکر کردن جور دیگری برخلاف اعتقاداتمان هستیم در واقع قدرت اراده یا خواستن خود را بکار میگیریم برای آنکه چگونگی فکر کردن دائمی خود را تغییر دهیم ناچاریم برنامه ضمیر ناخود آگاه خود را تغییر دهیم ، بعبارت دیگر آنچه که در ضمیر ناخود آگاه ما نقش بسته است را باید تغییر دهیم .

3)  عادت ها / برنامه ها ----- ما عادات و برنامه های خود را در طی زندگی روزانه تجربه میکنیم ، این تجربه در حقیقت حاصل تکرار عادات و برنامه ها ست 

یک مثال برای برنامه ها ، آموزش رانندگی است ، زمانیکه برای اولین بار رانندگی می آموزیم یا در حال آموزش هستیم میبایست کاملاٌ هوشیار بوده و همه ذهن آگاه خود را در حد کمال بکار گیریم ، حال مثلاٌ بعد از 1000 کیلومتر رانندگی برنامه به ضمیر ناخود آگاه ما سپرده میشود ، در این حالت حتی در مورد چگونگی رانندگی نیز فکر نمی کنیم .

این برنامه شما را از ضمیر هوشیار یا آگاه خلاص میکند تا بتوانید به چیز های دیگری فکر کنید در حالیکه ضمیر نا خود آگاه شما عمل رانندگی را بعهده میگیرد .

بعضی اعمال از قبیل عادات خوردن ، آشامیدن یا استعمال دخانیات چه مثبت و چه منفی باشد چیز هائی است که بقدرت به ذهن سپرده شده است و مرتب در اثر تکرار تقویت میشود .تا زمانیکه شما برنامه ضبط شده در ضمیر نا خود آگاه خود را با چیز دیگری عوض کنید .

4)     تصورات /خلاقیت ها / درک مستقیم (اشراق)—زمانیکه یک فکر فوق العاده یک ایده بکر جدید،

گمانی در مورد چیزی را به ذهن می آورید ، شما در تماس با قسمت خلاقیت ضمیر نا خود آگاه هستید .

5)     حافظه بلند مدت – محل دیگری که زندگی روزانه ما را تحت تاثیر نا آگاهانه قرار میدهد حافظه بلند مدت ماست .   

ضمیر نا خود آگاه مرکزی وسیع برای تمام تجربیاتی است که در طول زندگی داشته ایم .

این مرکز تمام انچه که تا کنون فکر کرده اید یا انجام داده اید یا گفته و شنیده وحس کرده یا تجربه کرده اید را بخاطر دارد .

بسیاری از احساسات ما بخاطر حافظه بلند مدت تحت تاثیر قرار میگیرد .

ضمیر نا خود آگاه شما تمایل شدیدی به مقایسه اطلاعات جدید با اطلاعات قدیم دارد و این دلیلی است که تغییر عادات برای اشخاص بسیار مشکل است .

زیرا ضمیر نا خود آگاه تمایل دارد که هر چیزی را که در خاطر دارد ثابت نگاه دارد و این راهی است برای حمایت از شما که وظیفه دیگر ضمیر پنهان است .

این هدف ما را به قسمت دیگری از ذهن هدایت میکند که عوامل بحرانی Cretical Factor نامیده میشود .