ارتباطات Communication  

ارتباط با خود یا با دیگران بچند طریق انجام میشود و دارای شرایطی است .

1)    ارتباط از طریق بیان کلمات – ارتباط کلامی

2)    ارتباط از طریق اشاره یا علامت

3)    ارتباط از طریق لمس

لزوم هر ارتباط  وجود یک پیام است که میبایست برای هر دو طرف ارتباط معنا داشته باشد.

ارتباط نیاز به دوطرف دارد ( مگر ارتباط شخص با خودش ) ارسال کننده پیام – گیرنده یا گیرندگان پیام .

هر نوع ضعف یا کاستی یا اخلال در  ارتباط ایجاد گردد ارتباط کامل نخواهد بود .

پیام ارتباطی میبایست قابل فهم گیرنده پیام و باور ارسال کننده پیام باشد تا موثر واقع گردد.

بهترین پیام ها اگر از طرف گیرنده پیام پذیرفته نگردد بی تاثیر خواهد بود .

پیام های مثبت ، غیر امری، محترمانه، ساده و منطقی و باور پذیر بسته به نوع و طرز تفکر شنونده موثر تر از پیام های امری ، همراه با خشونت ، غیر منطقی و ناباورانه و بخصوص ادا شده با لحن خشک و تصنعی برای شنونده گرچه ممکن است اجباراٌ پذیرفته شود اما در ضمیر نا خود آگاه شنونده برای نقش بستن در ذهن غیر قابل عبور و پذیرش خواهد بود .

تکرار پیام موجب سهولت در پذیرش پیام خواهد بود .

در بسیاری از موارد با تکرار پیام های باورنکردنی مقاومت گیرنده پیام در هم شکسته شده و پیام باور پذیر میگردد.

مهم ترین نوع پیام ها از طریق گفتاری موجب ارتباط میشود .

ارتباط از طریق اشاره یا علائم در مرحله دوم بوده و قرار دادی است مثل علائم راهنمائی .

پیام های لمسی شرایط خاص داشته و از دو طریق ارتباطی دیگر تاثیری مثبت تر ، دلپذیر تر و طولانی تر در مدت کوتاه تردارد و شدیداٌ احساسی است پس میتواند در صورت منفی بودن زجر آور ، آزار دهنده تر و نا مطبوع تر ولی بهر حال موثر تر و ماندگار تر است مثل اثر تنبیهات و همیشه خاطره آن در ذهن باقی می ماند و پایاتر است .

در رابطه با هیپنوتیزم میبایست هر سه طریق و روش ارتباط را آموخت و از هر سه سود برد .

پس دومین تمرین مهم – فراگیری ارتباط مثبت است ، تمرین گویائی ، تمرین ارائه علامات و اشارات دلپذیر و تمرین تماس فیزیکی مثل دست دادن .

در این رابطه اکثر هیپنوتیزران شست دو دست سوژه را با دو شست خود لمس کرده و حرارت بدن خود را به سوژه منتقل میکنند و با بیان دست شما گرم میشود ارتباط را گوشزد میکنند .

با بیان کلمات شمرده و آرام و مثبت و باور پذیر قوانین ارتباط را مراعات کرده و با استفاده از وسایل هیپنوتیک ارتباط اشاره ای را بر قرار میکنند .

برای موفقیت بیشتر پیشنهاد میکنیم سعی کنید تا آنجا که میتوانید در مورد جملات محاوره ای معمول بین افراد در اجتماع دقیقاٌ فکر کنید و بد ترین جملات منفی یا دارای بار خنثی  را انتخاب و با جایگزین کردن آنها با جملات دارای بار مثبت هم معنا تمرینات را ادامه دهید .

برای مثال بجای جمله چیه ؟ چرا زانوی غم به بغل گرفته ای ، میتوان گفت همیشه شاد بودی امروز به شادی روزهای گذشته نیستی – یا بجای گفتن : این چه مزخرفاتی است که میگوئی میتوان گفت : اگر منطقی تر صحبت کنید منظور شما را بهتر درک خواهم کرد – و هزاران مثال دیگر که با خبره شدن در بکار گیری آنها نه تنها در هیپنوتیزم و ذهن ورزی موفق خواهید بود بلکه در زندگی عادی و روابط اجتماعی نیز تحولی ایجاد خواهید کرد .

در پایان این بخش متذکر میگردیم که اگر تمرینات داده شده را جدی گرفته و انجام داده اید باید به شما تبریک گفت زیرا قدمی بسیار موثر در رسیدن به موفقیت برداشته اید .