بخش اول

شرحی ساده درباره هیپنوتیزم و خواص آن

 

هیپنوتیزم چیست  ؟، آن زمان که در شما آگاهانه حالتی ایجاد میشود که بآن بی خیالی یا مات بودن میگوئید هیپنوتیزم شده اید .

بارها اتفاق افتاده است که در میان جمع بوده ایم و هیچ چیز و هیچکس را حس نکرده ایم ، در این حالت هیپنوتیزم شده ایم .

هر داستان گیرا چنان خواننده را در خود فرو میبرد که احساس مینماید یکی از قهرمانان داستان است و یا در وقایع مشروحه داستان ناظر است و در این حالت در دنیای داستان چنان محو است که دنیای خویش را فراموش میکند در این حالت هیپنوتیزم شده است .

زمانیکه از کسی ، از طرز گفتار یا رفتارش مجذوبش میشوید هیپنوتیزم شده اید  

یک آهنگ گیرا ، داستان یک فیلم ، یک کتاب پر هیجان ، یک بازی کامپیوتری و... شما را در حالتی دیگر میبرد به هیجان ، غم وشادی ، گریه وخنده و جذبه وادارتان مینماید ، به جهانی میبرد که از جهان واقعی شما جداست در این حالت آن جهانی را که بیخبری نام میگذارید ، دنیای هیپنوتیزم است .

هیپنوتیزم یک حالت نوظهور نیست ، بلکه بارها و بارها من وشما هیپنوتیزم شده ایم.

در جوامع بشری از طریق رسانه های گروهی ، همه ما را هیپنوتیزم کرده اند چنانکه بخواست دیگران و با برنامه ریزیهای حساب شده طرز تفکر و اندیشه هایمان تغییر کرده است ، معتقد به چیزی شده ایم که به آن ایمان نداشته ایم و چنان بر اعتقادمان پا فشاری مینمائیم که گوئی خود خالق و طراح این اعتقادات بوده ایم .

مکرراٌ چنان تحت تاثیر افکار دیگران از کسی یا چیزی متنفر و یا به آن علاقمند شده ایم که برای خودمان نیز باور کردنی نیست .

تمام این حالات بطور کلی و علمی میتواند اثرات هیپنوتیزم اجتماعی یا فردی و عمومی باشد .

شاید این حالات برای همهء ما امری عادی و پیش پا افتاده بحساب آید ، اما گروهی در این حالات سالها تفکر و اندیشه کرده اند و در اثر تجزیه تحلیل عوامل بوجود آورنده آنها و نتیجه از آن راهی یا طریقی یافته اند که به کمک آن میتوان در زمانی کوتاه و با تاثیری شگفت انگیز و باورنکردنی این حالات را در دیگران یا خود بوجود آورد. این افراد با بیانی ساده میگویند که :

هرکس میتواند با کمی تمرین راهی بیابد که در هر زمان و مکان خود و یا دیگران را چنان تحت تاءثیر قرار دهد که از دنیای عادی و مادی بی خبر گردد.

و افزوده اند که : با هیپنوتیزم میتوان شگفتی های حیات را باز شناخت ، هیپنوتیزم علمی است که روح را از تسلط صاحبش خارج و در اختیار هیپنوتیزور قرار میدهد و اندیشه وتصورات ذهنی  را چنان توانا مینماید که می تواند به پرواز در آید و در جهان ناشناخته روح سفر کند و حد اکثر نیروی ذهنی  نهفته بشر را آشکار سازد.

مسمر ، بنیان گذار علم مانیه تیزم و همچنین چند هیپنوتیزر دیگر با هیپنوتیزم توانستند چنان نمایشی اجرا کنند که تا به امروز مردم دچار شک شده اند و اعمال آنها را در زمان خودشان عملی غیر ممکن و خارق العاده و شعبده بازی و در مواردی استفاده از نیروی شیطانی و جادوگری تلقی کردند ، چرا که این علم هنوز به وسعت امروز شناخته شده نبود .

کسانیکه هیپنوتیزم شدند آنچه را که خود نیز نمیدانستند و روانشناسان آنرا ضمیر پنهان یا نا خود آگاه میگویند به خواست هیپنوتیزور آشکار نمودند و عقده های نهانی و ناشناخته و گمشده در ضمیر ذهن را باز شکافتند .

بعد ها هیپنوتیزوران قدم فراتر نهاده بطوریکه در اراده وشعور انسانها راه یافتند و خواسته های بسیاری را بآنان در راه اصلاح جامعه تحمیل نمودند و متاءثرین را چنان تحت تاثیر قرار دادند که حتی از عقاید و عادات خود نیز گذشتند و در مواردی چنان در بدن و جسم آنان بی حسی ایجاد نمودند که در آن عمل جراهی بدون استفاده از داروهای معمول بی حسی و بیهوشی انجام گرفت .

راسپوتین کشیش روسی با هیپنوتیزم تزار و خانواده سلطنتی را چنان مجذوب و مطیع خود کرده بود که بدون رای و خواست او عمل نمی کردند .

امروزه با چند تمرین ساده هرکس میتواند این بی حسی کامل و دیگر حالات را در دیگران بوجود آورد.

هیپنوتیزم در طب ، روانشناسی و دیگر علوم اخلاقی راه یافت ، عقده های بسیاری از بیماران روانی و روان جسمی که در حالت عادی توان گویائی و شرح آن نمی رفت بوسیله هیپنوتیزم باز شناخته و شکافته شد .

کودکانی که عاداتی از قبیل ترس ، شب ادراری ، کند ذهنی و حتی آسم و تنگی نفس و پرخاش گری و بیماریهای دیگر روانی داشتند معالجه گردیدند . ترک اعتیادات ، بخصوص الکل و مواد مخدر و سیگار و بسیاری از امراض روحی وروانی و حتی جسمی ناشی از روان متل وسواس و فوبیا (ترس واهی ) در اثر هیپنوتیزم و تحت تاثیر قراردادن بیماران در چندین جلسه هیپنو تراپی امکان پذیر گردید .

یکی از تاثیرات هیپنوتیزم را میتوان بصورت ساده زیر بیان و اثبات نمود .

مسلماٌ بارها تجربه کرده اید که زمانی را که خوب سخن گفته اید و احیاناٌ از مطلبی بطور کافی و کامل اطلاع واشراف به آن داشته اید با اطمینان بخود و ایمان حاصل از دانش خود به اطرافیان نگاه کرده اید ، حتی بدون آنکه خود انتظار داشته باشید از محبوبیت و موفقیت بسیار نیکو و غیر منتظره ای برخوردار شده اید ، و باصطلاح در مجلس گل کرده اید ، در این حالت شما بدون آنکه خود بدانید چگونه و چرا شنوندگان را هیپنوتیزم نموده اید .

البته لازم به تذکر است که هیپنوتیزم تنها تحت تاثیر قراردادن افراد یا فرد خاصی نیست ، بلکه آتار ذکر شده در فوق بطور مختصر و بزبان ساده حالتی از مغناطیس ( مانیه تیزم ) ساده است ، اما اگر روش هیپنوتیزم کردن را بطور علمی و مراحل مختلف هیپتوتیزم را بدانید و بیا موزید حتی قادر خواهید بود که از راه دور آنچه را که نمیدانید باز شناسید و یا با افراد ارتباط دو جانبه برقرار نمائید (تله پاتی ) و در این حالت میتوان باور کرد و باور خواهید نمود که در عوض بیان کلمات با زبان حتی از راه دور میتوانید منظور خود را بدیگران بفهمانید ویا بزبانی دیگر میتوانید از وجود خود بعنوان فرستنده و گیرنده تقویت شده از راه دور در رابطه با انتقال افکار استفاده نمائید .

هر هیپنوتیزری بدون شبهه اگر تا مرحله دوربینی (جلای بصری ) پیش رفته باشد میتواند این مطلب را عملاٌ بشما نشان دهد .

با هیپنوتیزم گذشته از ترک عادات میتوان مطالبی آموخت و به آموزش افراد کند ذهن یا فراموشکار کمک کرد ، فرد را حتی ساعتها بعد از بیداری چنان تحت تاثیر قرار داد که اعمال خواسته شده را در ساعات معین بدون آنکه خود بداند چرا و بچه علت انجام دهد .

شاید در داستانها و مقالات " گرچه اغراق شده است " بارها خوانده اید که مثلاٌ عده ای تحت تاثیر هیپنوتیزم معمول قرار گرفتند و قتل و جنایت یا دزدی کردند ، اما باید کاملاٌ اطمینان داد که این مطالب باین شدت نمیتواند صحت داشته باشد ، زیرا اولاٌ تا کسی نخواهد هیپنوتیزم نمیشود ، ثانیاٌ کسی که هیپنوتیزم میشود در عین حال که ظاهراٌ اراده ای ندارد یعنی تحت تاثیر اراده هیپنوتیزور میباشد و هرچه باو بگوید یا از او بخواهد انجام خواهد داد اما اگر اعمال برخلاف خواسته وجدانی افراد باشد خود عاملی بازدارنده گردیده و فرد را از حوزه تاثیر هیپنوتیزور خارج مینماید .

در امراض مالیخولیائی و وسواس فابیا وشیزوفرنی  یا امراض مشابه که علل روحی دارد بیماران حساس تحت تاثیر ذهنیات و تصورات باورشده ذهنی بدون آنکه اندام یا اعصاب برای مثال چشم و گوششان معیوب باشد تحت تاثیر خیالات واهی یا خوب نمی بینند یا درست نمیشنوند ویا مناظر ی یا اصواتی را که وجود ندارد حس میکنند و در مواردی تنگی نفس و آسم و لکنت زبان نیز علت روحی داشته و امراض روحی بحساب میآید .

امروزه در روان پزشکی این افراد را به آسانی تحت تاثیر هیپنوتیزم طی جلساتی میتوان از خیال خود خارج و امراض انان را معالجه و بهبود بخشید .

افرادی را که دچار پریشانی خیال و عدم تسلط به اعصاب و روان خود باشند ، عصبانی و زود رنج و خیالاتی و وسواسی هستند میتوان وسیله و بکمک علم هیپنوتیزم معالجه نمود . این خواص شناخته شده هیپنوتیزم است که هیپنوتیزوران را وادار به گسترش و آموزش هر چه بیشتر این علم مینماید .

در بسیاری از مقالات آموزش هیپنوتیزم بطور جامع و کامل منع شده است و ادعا شده است که شاید آموزنده با استفاده از خواص شگفت انگیز این علم از آن بطور نا مشروع استفاده یا سوء استفاده نماید.

متاسفانه باید گفت آموزش هر علمی چنین امکانی را بوجود خواهد آورد و از طرفی میتوان ادعا نمود که منع کنندگان آموزش هیپنوتیزم یا خواسته اند این علم را خارق العاده عنوان نمایند و یا از آن جز اطلاعات مختصری که ظاهراٌ آتار نمایان شده آن است نداشته اند.

بتمام این افراد باید اطمینان داد که هیچ هیپنوتیزوری هر چند هم که ماهرو کار کشته باشد نمی تواند بوسیله هیپنوتیزم ، مرتکب خلاف گردد ، علم را باید آموخت و محدودیتی بر آن قائل نیست .

البته دلیل اینکه چرا هیپنوتیزم این چنین اسرار آمیز تلقی گردیده است بسیار واضح می باشد . چرا که زوایای روح بشر هنوز ناشناخته باقی مانده است ، گرچه علم روانشناسی نوین از زمان فروید تا کنون مراحل مختلفی را پیموده است اما چون و چرای روح و اندیشه و ذهن بشر و تاثیرات ناشی از آن بعلت گونه گونی و وسعت و بعد بسیار حتی یک در هزار نیز شناخته نشده است .هنوز بطور قاطع و علمی قدرت روحی بشر اندازه گیری نشده است . نیروی نهفته ای که در درون من و شماست صد ها و صدها برابر بیش از آنی استکه از آن آگاهیم ، روانشناسان متعددی با توجه به این نیروی نهفته بکمک تلقین و تعلیم و تکرار فقط با بیان این مطلب که ایجاد و تلقین احساس خوشبختی و توانائی ، بشر را صاحب چنان نیروئی مینماید که میتوان بسادگی با مشکلات و استرس های روزمره دست و پنجه نرم کند ، تائید کننده این نیروی ناشناخته درونی بشر اند .

فقط با ساعتی تفکر و اندیشه میتوان احساساتی از قبیل غم و یا احساس شادی وشعف و توان و قدرت نمود ، زندگی ، حاصل این اندیشه ها ست واین تفکرات و تصورات ذهنی است که مشکلی بس کوچک را که در آینده بخودی خود حل شدنی است چون کوهی بزرگ و غیر قابل حل مینماید و ما را از انجام هر عکس العملی معقول باز میدارد و یا مشکلی بزرگ را چنان تحمل پذیر مینماید که پس از حل آن، آنرا معجزه تلقی مینمائیم .

ضرب المثل خواستن توانستن است شاید باز گو کننده این عظمت روحی بشر باشد که برای انجام هر ناممکن میتوان به نیروی اراده و خواست از عهده آن ناممکن بر آمد .

در عمل نیز این مطلب بارها ثابت شده است .

 کسی منکر نیست که انرژی مثبت میتواند حاصل نیروئی باشد که حلال بسیاری از مشکلات است .

در مقابله با خطر نابهنگام در وجود بشر چنان نیروئی حاصل میگردد که در حالت عادی توان آن نیز ممکن به نظر نمی رسد، با هیپنوتیزم میتوان این نیرو و نیروهای نهفته درونی را در اختیار گرفت .

بعلت عدم شناخت درون وزوایای روح بیان آنچه که باعث هیپنوتیزم شدن افراد میگردد بسیار مشکل است ، لذا میبایست بکمک فرضیات باصل پرداخت ، مهم این نیست که بیان این فرضیات با مطالب و قوانین علمی قابل اثبات باشد، بلکه مهم درک چگونگی حالات خواب هیپنوتیزم است .