هدف از آموزش مدی تیشن

                                                                                             هدف از آموزش 

 مدی تیشن در رابطه با ذهن ورزی فقط دست یابی به فعالیت مغزی گسترده تر یا فعال کردن مغز برای انتشار بیشتر امواج مغزی و در نتیجه فعال کردن تمام دو نیمکره که شاید در فرد معمولی تا آخر عمر تنها حدود بیش از ده درصد فعال نبوده و بقیه توان مغز بدون مصرف تا آخر عمر باقی میماند میباشد .

مدیتیشن حالتی از ذهن ورزی است که بعنوان یک ورزش آرام بخش گذشته از مبارزه با تنش های زندگی ماشینی و ایجاد آرامش در فرد موجب فعالیت گسترده سلولهای مغزی شده و توان ذهن ورز را در تفکر و تصمیم گیریها بطور چشم گیری افزایش میدهد .

آرامش درون حلال بیشترین مشکلات و کلید قفل بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی – جامعه امروز ماست .

آرامش موجب تصمیم گیری خلاقانه تر و منطقی ترو جامع تر میگردد .

لذا سعی شده است که ساده ترین روش مدی تیشن که قابل استفاده روزمره همه افراد باشد در کوتاه ترین جمله بدون حواشی آموزش داده شود  

بدیهی است که علاقمندان میتوانند به مراجع بیشتر و کتابهای جامع تر برای بسط و گسترش و کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدی تیشن و روشهای گونا گون آن مراجعه نمایند .


تعریف مدیتیشن  

مدیتیشن روشی از زندگی است که قدمتی چندین هزار ساله دارد .

عرفا و فلاسفه و اندیشمندان و متفکرین و افراد با آئین های مذهبی و عقیدتی مختلف بویژه در شرق از هزاران سال پیش بر این عقیده بوده اند که انسان از طریق روشهای مختلف مدیتیشن ( خلسه ، سر به جیب فرو بردن ، جذبه و ....... ) میتواند به حالات عالی تر خود آگاهی دست یابد .

در واقع بجز سه حالت شرح داده شده آگاهی یعنی بیداری و خواب و خواب دیدن حالت چهارمی که بمراتب والاتر از سه حالت خود آگاهی و متمایز از آن است وجود دارد که فقط یا بیشتر در حالت مدی تیشن بدست می آید .

شاید علت تفاوت حالت چهارم خود آگاهی که با مدی تیشن حاصل میگردد با سه حالت دیگر خود آگاهی بیداری و خواب و رویا در این استکه سه حالت فوق حالتی خود بخودی یا نا خود آگاه است در حالیکه در مدی تیشن حالت بیداری و خواب و خواب دیدن همراه با خود آگاهی و اختیاری است .

لذا علاوه بر ضمیر نا خود آگاه ، ضمیر آگاه نیز فعال است .

و چون مغز در حالت فعالیت کاملتر است اوج گیری امکان پذیر میگردد .

از نظر ذهن ورزی مدی تیشن مختصراٌٌ نوعی خود هیپنوتیزم است.

انواع تکنیکهای مدی تیشن

 

        بطور خلاصه دو نوع روش برای مدیتیشن شناخته شده است ، یا مدیتیشن از طریق تامل CONTEMPLATION حاصل میگردد یا از طریق تمرکز CONCENTRATION  .

البته در  YUGA یا  YOGA یوگا تمرکزDHARANA و مدیتیشن DHYANA را بر خلاف غربی ها دو مقوله جدا از هم در بخش  YUGA SAMADHIکه یکی از چهار گونه و بخش روحی یوگا ست میدانند . به تمرینات جسمی یوگا ASANA YOGA  گفته میشود .

نظر باینکه در این مقالات هدف آموزش مدیتیشن میباشد مجا ل تفصیل بیشتر را به منابع دیگر میسپاریم.


تامل –CONTEMPLATION یا در یوگا سمد هی DHARANA

 بدین معنا ست که شخص بر موضوعی – جسمی یا مادی – ذهنی – دعائی –متن مقدس یا موضوع فلسفی یا موضوعی ساده و عمومی و...... به تامل می نشیند .

شایان ذکر استکه مذاهب و فرقه های مذهبی هر موضوعی را که میتوانسته است گروهی را جذب کند رنگ تقدس داده و برای فریب مردم و زیاد کردن طرفداران خود از آن استفاده کرده اند بدیهی است که نام آنرا نیز به سلیقه خود سعادت ، برکت ،جذبه ، ارتباط با ماورا ، تفکر ، تعمق ، و.......  تغییر دهند ، مدیتیشن نیز یکی از این موارد است ، لذا باید اضافه کنم که مدیتیشن و هر نام دیگری که دارد صرفا یکی از حالات و توانهای مغز آدمی است و هیچ جنبه مقدس و عرفانی ندارد واز طریق آن هیچکس به ملکوت اعلا نمیپیوندد و دارای هیچ قدرت مافوق بشری مثل کرامات و غیره نمیشود .

داستانهای بسیاری ساخته و پرداخته شده است که آقا سر به جیب فرو برد و با فلان قدوس ارتباط برقرارکرد به جرعت میگویم همه اینها جز خیالات چیزی نیست .

برای روشن تر شدن تامل مثالی میزنیم مثلا، هدف وجودی انسان از زندگی چیست ؟ یا من کیستم ؟

یا معجزه چیست ؟ احساس یک گل یا گیاه چیست ؟ تامل بر مراحل رشد یک گیاه یا دانه .

عقیده بر آنست که تامل DHARANA  بطور مکرر بر موضوعی خاص غنای بیشتر از دید ظاهری بر آن بوجود می آورد .

روش تامل روش معبدی یا شرقی و هندی و بودائی و تبتی و مذهبی وغیره  بوده است وهست  که با مشقت زیاد و زمان طولانی در عابد یا زاهد و جوکی تاثیر میگذارد و بعلت تقویت امواج مغزی بویژه امواج نادر با بسامد وفرکانس 39 تا 50 هرتزدرثانیه اعمالی از قبیل تغیر شکل اشیاء تاثیر بر افراد و حبس نفس و غیره( سیماما در دهارانا سمدهی ) ..... امکان پذیر میگردد .

هدف از ذهن ورزی اصولاٌ اعمال این روش نیست چرا که نه موجب آرامش است نه میسر برای همه و نه فکر را بطور گسترده فعا ل میکند .


روش تمرکز CONCENTRATION  در یوگا سمد هی DHYANA  یا ZEN –KOAN در ذن

در این روش شخص سعی میکند با متمرکز کردن ذهن بر موضوعی و عدم تمرکز بر پندارها یا موضوعات دیگر در مغز وقفه ایجاد و به خود آگاهی بیشتر دست یابد .

در روشهای یوگا ی هندی تمرکز را به شش طریق  HATAYOGA  تمرکز برای درک نیروی الهی     ROGA YOGA  درک احدیت  HENANA YOGA رسیدن به آرامش از طریق علم و دانش BEHAKENI YOGA  پی بردن به نیروهای لایزال CARMA YOGA   تمرکز از طریق کار و تلاش برای خدمت به مردم برای رضای خدا .و نهایتاٌ MANTRA YOGA  تمرکز از طریق ذکر گفتن و دعا خواندن یا تکرار یک کلمه مقدس مانترا برای تمرکز .آنچه که بین دراویش ایرانی متداول است رقص سما و.....

سعادت و برکت و جذبه و شادی و آگاهی وآرامش ..... خواستگاه یا هدف تمرکز است .

در این روش نیز گرچه کم و بیش به کار ذهن ورز میآید اما به آن شدت که در پاره ای از روش ها بدان اصرار میشود مورد نیاز راهیان نه راهبان و عاملان نه عابدان مورد نظر ذهن ورزی نیست .

مثلاٌ در یکی از روشهای تمرکز در یوگا نگاه کردن به شیئی درخشان مثل خورشید یا شمع و چراغ روشن  برای رسیدن به تمر کز است که ذهن ورزی شدیداٌ با آن مخالف است و با هر عملی که برای جسم و روان زیانبار باشد به جد مخالف است .

گویا این روشها بعد ها به یوگا راه پیدا کرده است زیرا روشهای منطقی دیگر مثل روش SIDDHASANA  یا روش YADMASANA برای دریافت( پرانا  ) PRANA ذرات حیات بخش پراکنده در هوا که موجب شادی و ارامش میشود) نشان دهنده لطافت ورزش یوگا با در نظر گرفتن تمام جوانب روحی و جسمی است و روشهای من در آوردی با روح یوگا سازگار نیست گرچه ممکن است روشی معبدی یا مذهبی باشد و به آن روح تقدس داده باشند یا حتی طرفداران میلیونی داشته باشد . اساساٌ هزاران بار در طول تاریخ ثابت شده است که کثرت قبول یک مطلب یا عقیده یا مسلک دلیل بر درستی آن نیست و این مطلب بسیار کودکانه است( نمیگویم احمقانه اما نظرم همان است) ،که بگوئیم اگر این مسلک اشتباه است پس چرا این همه طرفدار دارد این استدلالی است که عوام فریبان برای فریب مردم میزنند .

در کشورهای غربی بویژه امریکا روش نوینی برگرفته از روشهای سنتی یوگا مدیتیشن بنام روش هوشیاری خلاق یا تی ام معرفی گردید که بعلت بی پیرایه بودن و عملی بودن برای همه بسر عت گسترش یافت و مورد پذیرش ذهن ورزان نیز قرار گرفت چرا که با اهداف ذهن ورزی هماهنگ است .

و آنچه را که ما میخواهیم در اینجا آموزش دهیم روش مدیتیشن هوشیاری خلاق است