- احساس درونی

 

   آنچه را که بیش از هر چیز از افراد میشنویم دارابودن حس ششم یا احساس درونی وذاتی است .

همه ما بطور مبهم درمورد حس ششم مطالبی را میدانیم ، اجازه دهید بطور گسترده تر باین احساس نگاه کنیم

و ببینیم آیا میتوان این قدرت ذاتی یا کسبی را بطریقی جزو خصوصیات خود در آوریم یا خیر؟

حس ششم عبارتست از یک فکر روشن که شخص را بطور ذاتی قادر به قبول یک مسئولیت و انجام آن مینماید و یا اورا از انجام کاری خاص بطور نهانی باز میدارد و اجازه نمیدهد قدم در آن بگذارد .

و یا حس ششم عبارتست از صفت یا قدرت ذهنی یا قابلیت تشخیص و تمیز بین آنچه که اصل است با آنچه که غیر ضروری است .

این قابلیت است که فرد دارای حس ششم یا قدرت تشخیص را از فرد عادی و معمولی مجزا می کند .

ظرفیت آینده نگری و برنامه ریزی بر اساس واقعیات و دلایل موجود و مشهود و علل بوجود آورنده حقایق تعریف دیگری بر داشتن احساس تشخیص درونی یا حس ششم است .

براساس تحقیقات ، ثابت شده است که صاحب حس ششم دارای حافظه ای نسبتاٌ خوب نیز هست .

از طرف دیگر خواستن بطور جدی عامل دیگری است که باعث تقویت این حس میگردد .

آموزش و تحصیلات یا معلومات عمومی جامع نیز عامل موثر دیگری برای تقویت و ایجاد این حس بشمار می رود .

عامل موثر بعدی کنترل هیجانها یا آرامش و تمرکز بر مسائل است .یعنی نداشتن شتاب در انجام کار .

این عامل امکان تجدید نظر چند بار و چندین بار را در تصمیم گیریها در مسیری روشن و تشخیص حقایق تلخ خالی از احساس و بر اساس منطق بانسان خواهد داد .

افراد دارای حس ششم اکثراٌ بطور ذاتی یا کسبی صاحب این آرامش در تمام اعمال و رفتارمی باشند و این اصل مهمی در کارکتر یا شخصیت آنها شده است

بدون این آرامش ومتانت هیچ نوع دانشی امکان کمک و باروری حس درونی را بانسان نخواهد داد .

اشاره به کنترل هیجانات نمودیم ، ویک بار دیگر میخواهیم در مورد آن بطور مشروح صحبت کنیم .

خویشتن داری یا تقوا از نظر ما یکی از مشخصات بارز و معمول انسانهای دارای حس ششم است چون تقوا و شکیبائی ریشه واصل آرامش و حفظ خونسردی در شرایط بحرانی و مشکل و روبرو شدن با مشکلات زندگی است .

 

 **********************************************************

در ادیان بویژه دین اسلام و مسیحیت به صراحت شکیبائی وصبرو همچنین خویشتن داری و تقوا  توصیه شده است حتی در آن حد که یکی از خصوصیات رستگاری صبوروبا تقوا بودن است .( صابرین و متقیان ) و توصیه به صبر وتقوا در ردیف توصیه به حق است .سوره مبارکه والعصر » م