48- بنیان فیزیکی

بد نیست بدانید که تمام تلاشها و کوشش های انسان در دنیا زمانی موثر خواهد بود که از مغز سالمی منشائ گرفته َباشد .

فکر سالم در موارد بسیاری تحت تاثیر ناراحتی های بدنی و فیزیکی جسم قرار میگیرد .

بدن که مجموعه ای از اعصاب و ماهیچه ها و استخوانها و رگ وپی است قالبی است برای روح و دائماٌ در تماس با روح و تراوشات مغزی بوده و در رابطه نزدیک با چگونگی کارکرد مغز است و در واقع از مغز فرمان میگیرد .

همانگونه که گفته شد گرچه همه فرمانها از طرف مغز صادر میگردد اما جسم و مغز هردو بر هم تاثیر میگذارند و از هم تاثیر میگیرند .

بزبان روانشناسی انعکاسات ضمیر خودآگاه یا ارادی میتواند تاثیر گذار بر انعکاسات ضمیر  نا خود آگاه یا غیر ارادی باشد . هر نوع تالم روحی جسم را بیمار و هر نوع ناراحتی جسمی روح را افسرده میکند .

بسیاری از ناراحتی های فکری ما ناشی از بد کار کردن و یا خستگی جسمی است .

اگرشبی ناراحت خوابیده باشید ویا غذای سنگینی خورده باشید ، یا بهر علتی ناراحتی هائی از جمله معده وسردرد داشته باشید و یا احساس خواب آلودگی و کسالت نمائید ، همه میتوانند عوامل موثر برای ناراحتی های فکری ، بد خلقی ، خشونت – عدم سازش – بی حوصله گی – تنفر از زندگی و غیره باشند .

از این نظر استکه میبایست برای یک فکر سالم به مواردی از قبیل تغذیه مناسب ، تنفس سالم وکامل ، و نهایتاٌ دفع سالم توجه داشت .

ورزش صبحگاهی هر چند اندک – سحر خیزی – پیاده روی و تنفس در هوای سالم – رعایت وضع خورد و خوراک –باندازه خوردن و نهایتاٌسلامت جسم وسرزندگی عامل موثری در سلامت فکر است .

لذا سعی کنید برای تقویت نیروی فکری جسم را از ناراحتی ها خلاص کنید .

اگر چه بسیار شنیده ایم که فکر سالم در بدن سالم است اما از نظر روانی قبول ناراحتی و پذیرش آن بعنوان یک عامل همراه انسان در مواقعی که چاره ای جز قبول آن نیست نمی تواند بر فکر چندان تاثیر بگذارد .

یا بعبارت دیگر ما بدن سالم را بدنی میدانیم که بیمار نباشد و ناتوانی جسمی یا معلولیت یا نواقص جسمی که چاره ای جز قبول آن نیست بیماری نیست بلکه با مقایسه با جسم سالم نقصان  جسمی است نه بیماری .

بسیاری از افراد ناقص العضو ویا معلول ویا حتی بیمار نا علاج در سراسر جهان بوده اند و هستند که دارای نیروی تقویت شده فکری و اراده قوی و شخصیت بسیار بارز بوده اند و هستند و بخوبی با وجود نقص عضو ماشین انسانیت خود را به بهترین وجهی بکار وا داشته اند و حتی رهبر و راهنمای دیگران بوده اند .

اما ناراحتی های زمانی جسمی بخصوص خستگی و ضعف و ناراحتی های جسمی حاصل از تغذیه ناسالم یا هوای الوده بعلت اینکه افکار را متمرکز بر این حالات جسم مینماید یک نوع وقفه فکری ایجاد کرده و از کار کرد کامل ذهنی جلوگیری میکند .

در بسیاری از تعلیمات مربوط به مانیه تیزم و هیپنوتیزم و یوگا و ذن و مدیتیشن و غیرو دستورالعمل های فراوان برای تنفس و تغذیه به کرات وبه اصرار توصیه گردیده است که ما در ذهن ورزی بعلت اینکه به واقعیات توجه داریم شدت وحدتی در این مسائل نداریم وبرخلاف اساتید فوق  معتقد نیستیم که اگر موبمو دستورات غذائی و تنفسی و غیره اجرا نشود رهرو به جائی نمیرسد . بلکه این موارد را لازم و مفید میدانیم و آنرا به عقل سلیم واگذار میکنیم .

بهرحال هر نوع ورزش جسمی بعنوان ایجاد نظم در جسم وروح و زندگی شخص را از نظر فکری دچار انضباط و کنترل فکری و تقویت قدرت اراده در انجام کارها مینماید .

از این رو یکی از بهترین تمرینات شروع تقویت فکری یا ذهن ورزی آغاز تمرینات جسمی و ورزش هرچند هم کوتاه ولی مداوم است .

تمام ورزشها نوعی تمرکز فکری همراه با انضباط و پذیرش مسئولیت ایجاد میکند که اصول اولیه ذهن ورزی است .

درواقع یکی از ساده ترین و مفرح ترین وبهترین روشهای تمرکز فکری و تقویت اراده ورزش جسمی است . گذشته از آنکه سلامت و اعتماد به نفس راهم بارمغان می آورد .

 باید متذکر شویم که ورزش ها از نظر ماهیت بدو دسته کلی تقسیم میشوند 

ورزش های ضربه ای و ورزش های کششی 

ورزشهائی که ماهیچه ها را بشدت تحریک میکند ورزشهای ضربه ایست مثل فوتبال - تنیس - وزنه برداری - زیبائی اندام - والیبال و سایر ورزشهای قهرمانی و رزمی 

ورزشهای کششی ماهیچه ها را در حالت کشش تقویت میکند مثل یوگا 

این نوع ورزش هیچ ضربه ای به ماهیچه ها وارد نکرده اما سبب با لابردن استقامت آنها میشود ودر هر سنی قابل اجراست 

 ورزشهای کششی دارای یک مرحله کشش و یک مرحله طولانی توقف در حالتی که ماهیچه کشیده شده است میباشد لذا فرصت برای تمرکز و تقویت اراده و تفکر در این ورزش وجود دارد .

 ورزشهای ضربه ای کم وبیش دارای شرایط خاص بوده و بهر حال موجب آسیب به جسم در کهولت میگردد درحالیکه ورزش کششی ضمن تقویت و بالابردن استانه تحمل فرد موجب حفظ جوانی و شادابی در کهولت میشود .

 برای آشنائی با فوائد و مضرات این دو نوع فعالیت بدنی به کتابهای مرجع مراجعه فرمائید .

آنچه توصیه ما در ذهن ورزی است ورزش های کششی بویژه یوگا است .