41- جاده کوهستانی

به بسیاری از خوانندگانی که سعی در بمرحله عمل گذاردن تمرینات و نکاتی که در این مقالات به آنها اشاره کرده ایم دارند میبایست بعنوان پیشنهاد بگوئیم که ، انتظار نداشته باشید که موفقیت ها و نتایج کار در مدتی کوتاه یا بعد از چند روز سعی و کوشش حاصل آید.

از طرف دیگر پس از چند روز تمرین دلسرد یا شگفت زده از نتایج نگردند .

مسلماٌ در پاره ای از موارد میبایست از بسیاری عادات پرهیز و خودداری و مقادیری عادات دیگر را جایگزین کنید .

شما نمی توانید در عرض بیست و چهار ساعت یک اراده معمولی را تبدیل به ارادهای قوی کنید ویا یک فکر نا منظم را به فکری با انضباط و دیسیپلین عادت دهید .

عادات شما پس از سالها تکرار و باور به ذهن سپرده شده است – شک دودلی –تشویش و نگرانی و امثالهم نتیجه مدتها تمرکز فکر بر مسائل و عوامل و انگیزه ها در طی جریان زندگی و تداوم و تداعی مسائل مشابه شگل گرفته اند و تبدیل به عادات شده اند .

ریشه آنها عمیق تر از آنست که بسرعت و در مدتی کوتاه از بین برود .

حتی به  آنان که تصور میکنند با چند روز تمرین به نتیجه مطلوب رسیده اند و عوض شده اند نیز توصیه میشود ، خود را گول نزنند و تا ریشه کن شدن عادات ناخواسته به تمرینات ادامه دهند .

گرچه در این سلسله مقالات در نتیجه سالها تجربه بادقت مطالب بطریقی تنظیم شده است که برخلاف روش های آموزشی معمول آموزش در متن مقالات نهفته باشد بطریقی که فقط خواندن مطالب نیز بتواند حداکثر تاثیر را بر خواننده بگذارد و اورا وادار به تفکر و اندیشه در انها کند اما ، اشتباه نفرمائید ، ترک عادات بصورت ریشه ای و جایگزین کردن عادات دیگر نبردی سخت است . وبه تعبیری آنرا جهاد اکبر نامیده اند .

خویشتن داری و تقوا و چیره شدن به نفس و فکر هرگز آسان نبوده است .

اولین چیزی که میبایست بخاطر سپرد ، سحتی و صلابت آن چیزی است که در برابر شما برای جنگ با شماست که در نهاد پنهان شما کمین کرده است . همکاران و همدستانی چون تنبلی و راحت طلبی و سهل انگاری را در کنار خود دارد .

لذا خود را در برابر این نفس عماره و سرکش با قدرت و هر آنچه که در توان دارید مجهز کنید .

و اگر پس از ماه ها کوشش حتی علامتی از پیروزی و غلبه بر آن نیافتید ، باورکنید که کاری بزرگ از پیش برده اید و بدون شک ایستادگی و مقاومت در برابر چنین دشمنی که عوامل نفوذی وجاسوس های بسیاری در درون شما مثل تنبلی و سهل انگاری ویاس دارد ، کاری جهادی و تحسین بر انگیز است .

بدون شک نبرد ماه های بعد بسیار ساده تر خواهد بود .

راه جاده ای کوهستانی است ، هر چند که کوهنوردان بی تجربه تر با سرعت قدمها را برمیدارند اما تجربه ثابت کرده است که بزودی در نیمه راه خسته و کوفته درمانده میشوند .

درحالیکه مردان با تجربه میدانند که طی طریق در این مسیر ناهموار کوهستانی را باید با شکیبائی – محکم و مداوم پیمود .

زمان در طی کردن این جهاد بی معناست . فقط یک راه مطمعن برای پیروزی وجود دارد .

سرسختانه ترین حمله ، مجهز به اسلحه باور به پیروزی و پایداری و دلسرد نشدن و عقب نشینی نکردن است .

همیشه بیاد داشته باشید که یک راه کوهستانی را به سختی میشود بالا رفت اما سرازیر شدن از آن بسیار ساده و بسیار سریع است .

فاصله بین پیروزی وشکست چند ثانیه بیشتر نیست . در همه مبارزات و جنگ ها آن کس پیروز شده است که فقط چند ثانیه بله چند ثانیه از رقیب بیشتر مقاومت کرده است .