35- جایگاه قدرت

اهمیت اراده و خواستن را نمی توان نادیده انگاشت ،خواستن جایگاه قدرت ماشین انسان است ،

قدرت خواستن انگیزه ای قوی است که در پشت سر هر فعالیت بدنی یا فکری ایستاده است .

تعداد کمی از ما صادقانه دارای توان فکری استثنائی هستیم ، آن نوع فکری که بتواند نیروی اراده را با دلایل منطقی ترکیب کند .

کم وبیش این نهایت آمال هر کس است و هرچه بتوان به این هدف نزدیکتر گردیدزندگی موفق تر و اسانتر خواهد شد.

پروفسوری بنام  جیمزکات  میگوید قدرت و هوش و ثروت و حتی خوش شانسی ما همه عواملی هستند که باعث دلگرمی شده واحساس اتکا به خویش را بصورت جرقه ای در زندگی روشن میکنند ،اما عمیق تر از همه این ویژگی ها که بطور نسبی رضایت انسان را در زندگی فراهم می آورد اینست که انسان بداند قادر به خلاقیت است .

این احساس که انسان قادر به پدید آوردن چیزی است هر چقدر کوچک حتی انسان سر خورده را نیز از نو بر میخیزاند و آماده نبردبا زندگی و پیروزی بر مشکلات مینماید .

همین نویسنده میگوید کسیکه هیچ کوششی نمیکند بمنزله سایه است و آنکس که میتواند بسازد یک قهرمان است .

بازی زندگی بخصوص در این دوره از زمان یک بازی کودکانه نیست ، مسابقه ایست برای مردمی که باید بایستند و با دلی محکم و گردنی افراشته بمبارزه بر خیزند .

در طول زندگی حتی کوششهای نا چیز ما در سازندگی و خلق چیزی معیار اندازه گیری قدرتهای ماست و عامل ارزشهای وجود ما .

دنیا آن چیزی استکه ما آنرا میسازیم و زندگی آن چیزی است که ما خود آنرا ساخته ایم .

سعی کنید هر روز حد اقل چیزی از قابلیت ها و استعدادهای خود را بصورت اثری – کاری – مصنوعی از خلاقیت های خود بوجود آورید .

مهم نیست آنچه که بوجود می آید چه ارزش مقایسه ای با آنچه که در بازار موجود است داشته باشد ، مهم لذت و اعتماد به نفس و دانش و تجربه و مهارتی است که از در گیر شدن در این خلاقیت بعنوان پرداخت شهریه آموزش بدست می آورید . مهم تقویت نیروی اراده و حس مفید بودن است .

زمانیکه باور کنید شما سازنده چیزی هستید و یا بوده اید ، بطور اتوماتیک مسیر موفقیت را برای کارهای بزرگتر و اعتماد باینکه شما نیز میتوانید چون دیگران سازنده و خلاق باشید هموار میکند .