30-غلبه بر یاس

بدون شک برای همه مردم گاه بگاه مسائلی پیش می آید که آنها را دچار اندوه و ناامیدی میکند .

از نظر روانشناسی بسیار مشکل است که بگوئیم چه عاملی باعث این پدیده میگردد .

یاس یکی از اجزائ ماشین انسان است ، شاید سپری در برابر محدودیت تجاوز از حریم حد ومرز تاب وتحمل روحی فرد جهت جلوگیری از آسیب ها و آشفتگی های بیشتر روانی باشد .

هر انسانی براساس عوامل ذاتی یا کسبی یک حد یا خط قرمز تاب تحمل مشکلات و ناراحتی ها رادارد . پاره ای نازک دل تر و گروهی مقاومتر اند .

انسان مایوس احساس سنگینی و گرفتگی میکند ، زندگی تیره وتار بنظر میرسد ودر مواردی برای افراد حساس و کم تحمل تر بنظر میرسد که این زندگی ارزش ادامه را ندارد .

افسدگی و نا امیدی حالتی آزاردهنده و ناخوش آیند است که اکثراٌ ناشی از عدم وجود هدف در زندگی و ایمان به چیز خاصی است .

به تجربه ثابت شده است که انسانهای با ایمان کمتر دچار افسردگی میشوند .

اما راه چاره ای مثل دیگر ناراحتی های روانی برای ناامیدی و افسردگی وجود دارد .

اگر به پزشک مراجعه کنید ممکن است راه درمان داروئی با استفاده از آرام بخش ها و روان گردان ها را پیشنهاد کند .که ما از نظر ذهن ورزی با آن صد درصد مخا لفیم .

خداوند همه درمانها بویژه درمانهای روحی را در وجود خود انسان نهفته است .

در مقاله انسانهای ذهن ورز فردا اشاره کردیم که انسان قرن بعد بسیاری از بیماریهای خود را که ناشی از سوئ استفاده از روح وجسم انسان است با ذهن ورزی درمان میکند.

در نود درصد موارد (در مورد این درصد ها زیاد سخت نگیرید ) یک چنین حالت یاس و نا امیدی ناشی از وقفه فکری است یا بهتر بگوئیم ناشی از فکر زیاد بر موضوع خاصی است که معمولاٌ یک مشکل یا ناراحتی ای استکه از نظر شخص غیر قابل حل باقی مانده است . یا توان حل مشکل با شرایط موجود از توان شخص خارج است .

زمانیکه فکر بر موضوعی تداوم مییابد تمرکز فکری بوجود می آید و در اثر تکرار موضوع ومشکل در ذهن اهمیت پیدا میکند و نا خواسته بزرگتر از آنچه که هست بنظر میآید . وبر اساس خاصیت ذهن که در اثر تمرکز و تکرار وباور در آن وقفه ایجاد میشود، شخص قدرت تفکر برای یافتن چاره را از دست میدهد .

حتی سالم ترین انسانها نیز قابلیت دچار شدن به این عارضه یا بیماری روانی را دارند ، از نظر روانشناسی زمانیکه مغز در اطراف یک موضوع مرتب دور میزند وراهی نمی یابد در محاصره مشکل در می آید و راه گریزی از این سرگردانی نمی یابد لذا روند کارکرد آن مختل میگردد و برای رهائی برابر قانون انعکاس افکار در رفتار جسمی آنرا به انعکاس رفتاری انتقال میدهد ، این انعکاس رفتاری در جسم تشدید کننده انعکاس فکری مجدد در محدوده بسته میگردد که در نهایت خستگی فکری و جسمی و بی علاقگی و دلزدگی را بهمراه می آورد.

پزشکان توصیه میکنند برای تغیر در بیماریهای جسمی نیاز به کوشش در تغیر وتحول در بیماریهای روانی است .

راه چاره ساده تر از آن استکه فکر میکنید گرچه ممکن است در شرایط یک انسان افسرده انجام آن بسیار مشکل و حتی در نظر اول غیر ممکن باشد . اما همیشه اولین قدم پنجاه درصد راه است .

حال که خاصیت مغز را در تکرار و تمرکز دانستید خود راه چاره را یافته اید .

به مغز اجازه تمرکز وتداوم و تکرار وباور را بر مسئله ندهید . یک انسان ذهن ورز میبایست حاکم بر ذهن خود باشد .

زمانیکه مایوس و افسرده هستید ، به افکار خود ادامه ندهید ، ماشین مغز را به مسیری دیگر هدایت کنید به مطلبی دیگر بیاندیشید . فکر را به چیز دیگری معطوف کنید ، هر چقدر این موضوع راحت الوصول تر یا بی دردسر تر برای مغز باشد که نیاز به تفکر نداشته باشد مطلوب تر است . بهترین موضوعات مطالب شادی اور یا مفره است . هر چقدر این موضوع شادی آورتر باشد و بیشترشما را درگیر کند نتیجه بهتری حاصل میشود .

عده ای  بیرون میروند ، گروهی به ورزشهای سنگین میپردازند ، جمعی به سینما به باشگاه به رستوران و خلاصه محل های شلوغ وپر هیاهو میروند .

مغز نیز شبیه بدن گاه و بیگاه خسته میشود و برای یک مغز خسته هیچ چیز بهتر از هوای آزاد نیست –آفتاب – پیاده روی و جذب چیزی شدن ، چیزی که در حقیقت حتی هیچ اهمیتی برایتان ندارد . اگر آدم فنی هستید برای مثال یک ساعت کهنه را تعمیر کنید.

حتی خط خطی کردن یک کاغذ سفید بشرط آنکه با دقت باشد باصطلاح نقاشی های مدرن یا کودکانه ، پس از مدت کوتاهی باعث رفع خستگی فکری میشود .

پس از مدتی که این خستگی بر طرف گردید بدون شک مغز آماده است تا راه چاره را جستجو کند .

اول اجازه دهید قایق  مغز تان از گرداب خارج شود تا قایق زندگی راه خود را در مسیر درست بیابد .

آن هنگام خواهید دید که گرداب افسردگی و اندوه پشت سر شما خواهد بود .

انسانهای هدفدار هرگز افسرده نمیشوند.

و انسانهای با ایمان عاشق نیز –

 هرکجا که ترمز فکرتان برید و همه راه ها را بسته دیدید قبل از آنکه به ته دره بروید توکل کنید .

آنچه  میبخشد نعمت است و آنچه دریغ میدارد حکمت . توکل یعنی امید و آزادگی .