28- رمز فراگیری

هرکس در طول زندگی موقعیتی داشته است که علاقمند به فراگیری و حفظ کردن بعضی از مطالب یا اشعار بوده است .

فراگیری و حفظ مطلب ودرس بویژه اشعار بعلت زیبائی و لطافت یا اهمیت کمک زیادی به تقویت ذهن و بالا بردن قدرت حافظه ویادگیری و فعال کردن نیمه نهفته مغز دارد .

هدف اصلی بحرکت در آوردن ماشین مغز و ذهن و استفاده کاملتر از کلیه زوایای هشیار و خفته آن است و

برای فراگیری و حفظ مطالب و اشعار راهی برخلاف روش معمول روشی وجود دارد که در مدتی کوتاهتر با دوام بیشتر و بسادگی میتوان آنرا بکار برد .

روانشناسان تحقیقات زیادی در نحوه کار حافظه و بخاطر سپردن وروند آن در مغز انجام داده اند و نتیجتاٌ دریافته اند که اگر برای مثال یک قطعه شعر را بجای خواندن سطر به سطر یا بیت به بیت از اول تا آخر بخوانیم بهتر وسریع تر وبا دوام بیشتر بخاطر سپرده میشود .

معمولاٌ ( اما اشتباهاٌ) راه فراگیری مطا لب و اشعار در بین مردم اینست که یک سطر یا بیت یا چند بیت را میخوانند و بیاد میسپارند و سپس دنبال فراگیری سطور بعد یا ابیات بعد میروند و بهمین طریق (سطر به سطر) کار حفظ وفراگیری را انجام میدهند تا سر انجام پس از تلاش قابل ملاحظه ای کل مطلب یا شعر حفظ میشود .

انجام این کار به معنای آن است که خود را درگیر کاری بیهوده وطولانی کنیم  در حالیکه کار صحیح آنست که با بهترین راندمان در کمترین زمان انجام شود  که در اقتصاد نام آنرا بهره وری نهاده اند .

شما در حقیقت روابط بیهوده بسیاری را بین اولین و آخرین سطور شعر یا مطلب بارها تکرار می کنید و مغز را با این ارتباطات بی مورد خسته و فرسوده می کنید .

این تلاش و ارتباطات غیر ضروری در نهایت باعث مسدود شدن حافظه میگردد .

بخاطر همین است که بسیاری از مردم شعری را تا فقط نقطه خاصی میتوانند تکرار کنند و پس از آن از ادامه تکرار آن عاجز میمانند .

راه درست بخاطر سپردن  مطلب و شعر خواندن از اول تا آخر است  و سپس تکرار آت مجددآٌ از اول تا آخر  بارها وبارها و هر بار از اول تا انتها شروع وادامه داد ، بالاخره لحظه ای فرا خواهد رسید که( البته کوتاه تر از زمان فراگیری خط به خط است )تمام مطلب یا شعر را بدون آنکه بدانیم چطور فرا گرفته ایم .

شایان ذکر است که این نوع فراگیری برای اشعار ومطالب نسبتاٌ بلند است برای اشعار و مطالب طولانی تر ویا مفصل ، بدیهی است که باید حتی المقدور آنها رابه قطعات مجزا ی مفصل مربوط به هم کامل  تقسیم و آنها را قطعه به قطعه اما نه پاره ای کوتاه نا تمام فرا گرفت و همان روش را تکرار کرد .

حال برای یکبار هر دو راه را آزمایش کنید، مسلما، نتیجه برای شما جالب خواهد بود .

فراموش نکنید مغز ماشینی است که هر چه بیشتر کار کند در وسعت بیشتری ارائه خدمت میکند .

آنرا بکار وادارید و مطمئن باشید کار بیشتر مغز ورزشی است فکری مغز را روغن کاری نموده وآنرا از زنگ زدگی نجات میدهد .

ذهن ورزی برای مغز مثل چراغی است که هر لحظه روشن شود نه تنها کوشه ای از مغز بلکه تمام زوایای مغز را روشن میکند و ابعاد تازه ای را بکار میاندازد .

ورزش ذهن بیدار کننده زوایای خفته مغز است زوایائی که شاید تا آخر عمر در اکثر مردم عادی هر گز کشف نمیشود .