27- قدرت تصور

یکی از مهم ترین کارکردهای روانی و مغز ، قدرت تصور است .

تقویت قدرت تصور ذهنی یکی از اولین قدمهای تزکیه نفس در هیپنوتیزم فردی است . آنچه که مانیه تیزورها و هیپنوتیزورها آنرا علت بکار انداختن و یا موتور تقویت نیروهای نهفته و انتشار انرژی فکری به اطراف میدانند .

این قدرت تصور از نظر روانشناسی انواع مختلف دارد .

با تمرینات ساده زیر میتوانید کشف کنید که شما ذاتاٌ صاحب چه نوع قدرت تصوری هستید و قدرت تصور خود را در موارد دیگر تقویت کنید .

چشمان خود را ببندید و لکو موتیوی را تصور کنید ، آیا آنرا میبینید؟ ( با چشمان ضمیر خود ) یا در ذهن خود . بعبارت دیگر روانشناسی ، آیا شما واقعاٌ تصویری از یک ترن را در ذهن خود می بینید؟ ، همانگونه که آنرا در یک نقاشی بروشنی و ظرافت مشاهده میکنید ؟ .

افرادی که قابلیت دیدن این تصورات ذهنی موضوعاتی را که فکر میکنند دارند از نظر روانشناسی دارای قابلیت( تصور ذهنی بصری ) هستند .

مجدداٌ چشمان خود را ببندید و فکر کنید که باران بشدت بر شیشه پنجره میخورد .

آیا صدای باران را میشنوید ؟ آیا در ذهن خود میتوانید با این تصور ، صدای باران را نیز پدید آورید ؟ بطوریکه واقعاٌ صدای قطرات باراتن را بر شیشه پنجره بشنوید .

اگر چنین است ، شما ذاتاٌ دارای آن قدرتی هستید که روانشناسان به آن  (تصور ذهنی صوتی ) میگویند .

تمرینات مشابهی را انجام دهید اما این بار در مورد تصور ذهنی لامسه ، بویائی و چشائی خود آنرا بکار گیرید .

نوع تصور ذهنی ذاتاٌ در افراد مختلف متفاوت است ، در گروهی تصور بصری – در پاره ای تصور صوتی و در تعدادی تصور لمسی یا بویائی یا چشائی است . ولی در اکثر موارد در یک فرد چند گانه است . بسیار مهم است که نوع  تصورذهنی خود را بدانید دلیل دریافتن آن نیز روشن است .

اگر شما قابلیت تصور بصری دارید مطمئن باشید که فراگیری و حافظه شما از طریق دیدن انجام شده و مطالب را از طریق دیدن بخاطر میسپارید .

اما اگر تصور ذهنی شما صوتی است برای بخاطر سپردن و حفظ مطالب بهتر است انرا بشنوید .

از این خاصیت برای فراگیری مثلاٌ نامها و مطالب اگر تصور ذهنی شما بصری است میبایست فوراٌ انها را بر روی کاغذ بنویسید ، اما اگر تصور ذهنی شما صوتی است با شنیدن آنها بخاطرتان میماند .

مجدداٌ تکرار میکنیم اگر قابلیت شما تصور صوتی است حافظه شما از طریق شنوائی تکمیل میگردد لذا مطالب و نامها را با صدای بلند برای خود تکرار کنید تا آنها را بخاطر بسپارید . مطالب بلند را مثل دروس را بهتر است ظبط کرده و مرتب گوش کنید از این طریق بهتر از خواندن آنها از روی کتاب و جزوه آنها را فرا خواهید گرفت .

بخاطر داشته باشید ذهن و مغز شما یک ماشین است پس فرا گیرید که چگونه با این ماشین باید کار کرد و آنرا به جلو راند ، بجای آنکه بخواهید آنرا بدون هدف بدوانید ویا بجای عوض کردن دنده بموقع بی جهت به پدال گاز فشار آورید و گاز دهید .

اگر روش قدرت ذهنی خود را دریابید کمک موثرو شگفت انگیزی در یاد گیری بهینه و تقویت حافظه با تلاش کمتری خواهید داشت .