26- توان مغز انسان

در مباحث گذشته گفتیم که هنوز مرزها و توان و گنجایش مغز شناخته شده نیست .

در مورد کارکرد اعضائ بدن بسیار میدانیم و حدود آنرا میتوانیم مشخص کنیم مثلاٌ بگوئیم یک قهرمان پرش آموزش دیده میتواند حد اکثر شش فوت بپرد ویا یک دونده صد یارد را در حدود ده ثانیه میدود و میتوانیم فرض کنیم که حد اکثر توان این دو قهرمان اگر بالا برود به حدود ده فوت و صد یارد در پنج ثانیه خواهد رسید که گمان چندان دور از ذهنی نیست .

اما زمانیکه بخواهیم حدودی برای کار کرد وتوان مغز تعین کنیم و استانداردی از آن ارائه دهیم و قدرت کارکرد مغز و وسعت آنرا تخمین بزنیم ، مسلماٌ بسیار ناتوان خواهیم بود .

در حقیقت در مورد حدود توان ممکن مغز عملاٌ چیزی نمیدانیم .

زمانیکه به اتفقاتی که در مورد کارکرد مغز در اشخاص استسنائی و موارد استسنائی در افراد عادی بر میخوریم ، چه از نظر شناخت روح و روانشناسی تحقیقی و مطالعات روانی و چه خارج از این حدود به چنان شگفتی هائی بر میخوریم که باور آن غیر ممکن یا بسیار مشکل است .

برای مثال مانیه تیزم ( مغناتیس بدن ) هیپنوتیزم – تله پاتی ( انتقال فکر بین دو فرد ) و...که از نظر علمی عملی قابل فراگیری و تمرینی است در بکار گیری زوایای مخفی روح و در همه کس و همه جا ممکن است و هر کس میتواند با کمی تمرین آنرا فرا گیرد وبه  چنان اعمالی شگفت دست بزند که دیگران را حیران و متعجب کند و حتی برای بینندگان و حاضران نیز باور نکردنی باشد . توان نامحدود مغز را مشخص میکند .

به ظاهر انسان عادی تصور میکند که نمی تواند حوادث در حال اتفاق را از فاصله ای دور درک کند ، در حالیکه بارها و بارها شاهد بوده اید که برای مثال مادری براحتی حادثه ای را که برای فرزندش در فاصله صدها کیلومتر دورتر اتفاق افتاده است از طریق تله پاتی که حاصل از علاقه و تمرکز فکر و احاطه امواج مغز (امواج الفا و بتا) بر فرزند خود است درک کرده است .

خواستن وقدرت انجام کار ونیروئی که از نیت کردن و خواستن شدید از نظر فکری در ماشین انسان بوجود می آید چنان نیروی عضلانی و توان انجام کار شگفتی را در فرد ایجاد میکند که حتی برای خود عامل آن نیز باور نکردنی است .

اعتماد به نفس و ایمان بخود یکی از عوامل موثر پیروزی هاست .

از آن غافل نباشید ، باور کنید که میتوانید – مسلم بدانید که توانی چند برابر برای توانستن شما عرضه میشود .

این یکی از شگفتی های ذهن و مغز انسان و اسرار ماشین انسان است .

خواستن توانستن است بشرط آنکه مشتاقانه بخواهید و عاشقانه و با ایمان عمل کنید .

بکمک هیپنوتیزم بسیاری از شگفتی ها و توان نهفته مغز را که در حالت عادی انجام آن در افراد معمولی غیر ممکن است را میتوان براحتی مشاهده کرد .برای مثال شخص هیپنوتیزم شده (سوژه یا مدیوم در اصطلاح هیپنوتیزران ) میتواند از طریق امواج الفا وبتا که بی نهایت قابل انتقال است (امواج مغزی) در محلی صد ها کیلومتر دورتر یا قاره ای دیگر حضور یافته و اتفاقات در حال انجام یا انجام یافته در گذشته را مشاهده و تعریف کند .

با افرادی در مکانی دیگر زنده یا مرده حتی کسانی را که ندیده است و نمی شناسد  تماس حاصل کرده پیام آنها را انتقال دهد حتی تکیه کلامهای انتقالی ویژه فرد مورد نظر خواهد بود . یا باوجودی که چشمان او بسته است و در خواب هیپنوتیک است بطوریکه میتوان بر بدن او جراحی کرد بدون آنکه احساس کند . اگر شخص خاصی از حاضرین وسیله رابط (هیپنوتیزر ) بخواهد که فکر او را بخواند و بگوید چه کسی از میان حاضرین فکر میکند و به چه فکر میکند براحتی و بدرستی آنرا بیان میکند .

در واقع از طریق هیپنوتیزم امواج وطول موج هیپنوتیزور و سوزه یکی شده است مثل انکه شما ایستگاه رادیو ئی خاصی را در طول موج خاصی میگیرید و با آن ارتباط برقرار میکنید . ویا شماره تلفنی را میگیرید و ارتباط برقرار میشود .

در حالت هیپنوتیزم رابطه بین عامل (هیپنوتیزور ) و مدیوم حالت یکی بودن طول موج آنهاست . حال اگر هیپنوتیزر اراده کند که مدیوم با فردی دیگر رابطه ذهنی ایجاد کند .چون سوژه تحت فرمان عامل است این ارتباط براحتی برقرار میشود و سوژه به وضوح درمیابد که چه کسی در جمع علاقه مند به ارتباط است وچون ارتباط برقرار میشود افکار فرد مقابل را میخواند (روشن بینی) .

این مثال یکی از ساده ترین امکانات در هیپنوتیزم است و یکی از توانائیهای مغز انسان است .

آیا انسان در حالت عادی با تمرین نمی تواند بطور اختیاری این توان مغز را در اختیار گیرد و در حالت بیداری افکار دیگران را بخواند ؟ .

یکی از اهداف ذهن ورزی بوجود آوردن چنین افرادی است . ویا بهتر بگویم یکی از ویژگیهای یک انسان ذهن ورز  این قابلیت است .

وصدها ویژگی دیگر نیز وجود دارد . فراموش نکنید در مباحث گذشته گفتیم پر کار ترین  انسان در تمام طول عمر خود بروایتی فقط دو درصد و با تخمینی دیگر حد اکثر ده درصد توان مغز خود را بکار میگیرد و نود درصد خفته و کار نکرده باقی میماند .

با این تخمین میتوانید قابلیت های یک انسان ذهن ورز را بر آورد کنید .

البته این قابلیت ها زمانی رشد میابد که جامعه ذهن ورزان با تبادل اطلاعات راه گشای این ورزش شگفتی آور باشند و آنچه را که ما بشما آموزش میدهیم فقط نقشه راه است و شروع حرکت ، تا ریسدن به حد مطلوب شاید اگر از هم اکنون تلاش شود قرن ها زمان لازم دارد .

از اینرو گفتیم که ذهن ورزی ورزش انسانهای قرن فردا است .