25- رمز بخاطر سپردن

زمانیکه از حواس خود استفاده میکنید ، فراموش نفرمائید که از تمام حواس شامل بویائی ، چشائی و پساوائی یا لامسه و... سود ببرید .

البته از نظر  فیزیولوزیست ها  انسان دارای پنج حس است که جهان اطراف خود را با این پنج حس درک کرده وبا آن ارتباط برقرار میکند .

اما از نظر ما ذهن ورزان آن پنج حس احساسات صرفا، جسمی است و احساسات روحی در آن دیده نشده است .

همین انسان پنج حسی از نظر ما دارای بیشمار حس است که بعداٌ به آن خواهیم پرداخت. اما فعلاٌ برای روش شدن دیدگاه شما مثالی از احساسات یا حس های دیگر انسان ذهن ورز را می آوریم . احساساتی از قبیل  شادی ، غم، تنهائی ، گرسنگی ، خشم ، نفرت ، عشق و شعف وسرمستی ، غم واندوه و بیزاری، شهوت و قدرت طلبی ومال پرستی ، بخشش وانتقام  و..... هزاران احساس دیگر که درونی است واز دید فیژیولوژ یست ها دور مانده است یا در حوزه کاری آنها نیست .

ما در ذهن ورزی بیشتر از احساسات جسمی با احساسات روانی انسان کار داریم .

اجزائ ماشین انسان همین احساسات درونی و روانی است .

یا بعبارت دیگر احساسات جسمی میان انسان و سایر موجودات زنده مشترک است اما بیشتر احساسات درونی (گرچه ممکن است پاره ای از آنها را نیز در حیوانات دید) وجه تمایز آدم و انسان است .

هر انسانی آدم است اما هر آدمی انسان نیست .

تمدن امروزی استفاده از حواس را بحد اقل کاهش داده و استفاده از حافظه را هرچه بیشتر الزامی نموده است .

انچه را که روانشناسی حافظه مینامد عبارتست از : « رابطه عقاید و ایده های مختلف »

باین معنا که آنچه را که بخاطر میسپاریم در روند کارکرد مغز موضوع مشابهی که قبلاٌ شکل گرفته است و تشابهاتی با آن دارد با موضوع جدید مقایسه میگردد و ارتباط بین این دو مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد ، یعنی یکی یادآوردیگری میگردد .

برای مثال زمانیکه به شهرستانی که تا بحال مسافرت کرده اید فکر میکنید خاطرات سفر و حوادث اتفاق افتاده نیز به نظرتان می آید و تجدید خاطره میگردد و این تداعی کمک به بخاطر سپردن موضوعی جدید می نماید .

رمز بخاطر سپردن رمز بسیار ساده ایست و آن عبارتست از رمز ارتباط حقایقی که مایل به بخاطر سپردن آن هستید ، با حقایقی دیگر که قبلاٌ بخاطر سپرده اید . که به آن در روانشناسی  تداعی گفته میشود .

لذا در این رابطه هرچه ذهن شخص حقایق بیشتری را اندوخته باشد امکان ارتباط و تشابهات بیشتری برای مقایسه و تجزیه وتحلیل با حقایق جدید فراهم میگردد .

پس هرچه به معلومات شخص افزوده گردد قدرت بخاطر سپردن ویا زنجیره های حفظ خاطرات قوی تر شده و زمینه رابطه دیده های جدید بیشتر پدید می آید .

حافظه ضعیف بی معناست .

مطمعن باشید همه ما دارای حافظه قوی هستیم ، اما انچه که باعث عدم بخاطر سپردن مسائل و موضوعات در گروهی از افراد می گردد ، عدم توجه دقیق بموضوعات و کمبود علاقه حاصل از کمبود اطلاعات عمومی آنها بر موضوع است .

هرچه بیشتر فرا گیرید مسلماٌ بهتر بخاطر خواهید سپرد .

مسئله دیگر در مورد حافظه خاصیت عشق ورزیدن یا اشتیاق است . زیرا علاقمند بودن واشتیاق به مطلبی باعث تمرکز بیشتر و درنتیجه دقت بیشتر در ملاحظه و مشاهده و تجزیه و تحلیل و ارتباط عقاید بیشتر گردیده و بهتر بخاطر سپرده میشود .

مطالعه کار کرد مغز هنوز در اوایل کار است ، هنوز با وجود پیشرفت سریع و شگفت انگیز علم ، مرز ها و حدود کشور مغز حتی بطور تقریب نیز شناخته نشده است.            

آنچه که دانشمندان در مورد مغز میدانند فقط اصولی است که کار کرد ساده آنرا تعین میکند وهنوز از توان مغز چیزی نمیدانند ، حتی چگونگی کار کرد آن نیز بسیار سطحی شناخته شده است .

در آزمایشاتی که انجام شده است ، مشاهده گردیده است که پرکار ترین مغز ها هنوز بیش از حتی دو وبه روایتی حداکثر ده درصد از حداکثر توان مغز خود را تا آخر عمر بکار نگرفته اند .

در شرایط خاص حتی افراد عادی بطور نا خود آگاه دست به اعمال یا تصمیماتی میزنند که با توجه به توان ظاهری فرد بعید و شگفت انگیز مینماید . گرچه این عمل بطور ناخود آگاه دست میدهد اما حاکی از توان و موجودیت یا امکان وجود این حالات میباشد .

انسانی بزدل و ناتوان در مواجهه با خطر چنان شجاعتی از خود بروز میدهد که انسانهای شجاع و حرفه ای را نیز شگفت زده میکند .

یا در شرایط سخت و بحرانی در جنگ واسارت چنان مقاومتی از اسیران یا سربازان دیده شده است که از حد توان یک انسان حرفه ای دوره دیده نیز فرا تر بوده است .

برای بخاطر سپردن مطلبی اگر برآن تمرکز کنید و جزئیات انرا بدقت تجزیه تحلیل کنید ، بر آن عشق بورزید ، موارد مشابه را با آن مقایسه کنید . معلومات عمومی خود را افزایش دهید ، فراگیری یا بخاطر سپردن بسیار آسان خواهد شد .

در مباحث بعدی راه های بیشتری را برای بخاطر سپردن مورد بحث قرار خواهیم داد .

در مورد توان مغز انسان هرچه بحث کنیم باز ادای مطلب نشده است و هرچه در مورد آن بیشتر بدانیم از ماشین انسان بیشتر شناخت پیدا خواهیم کرد و خبره تر در بکار گیری آن خواهیم شد .در مقاله بعدی توان مغز انسان مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت و در مقاله بعد از آن  یکی دیگر از شگفتی های مغز انسان که قدرت تصور است مورد بحث خواهد بود .

به تمام شما عزیزان ذهن ورز توصیه میکنیم ، که در صورت امکان این مقالات را یکبار دیگر از ابتدا مرور کنید و مطالعه آنرا به سایرین پیشنهاد کنید چراکه هرچه دامنه اطلاعات افراد در مورد ذهن ورزی وسیع تر گردد و شمار بیشتری آنرا بعنوان یک ورزش روزمره بپذیرند مطالب بیشتری در مورد آن با سهولت بیشتر در دسترس خواهد بود .

شکی نیست که ذهن ورزی ورزش انسانهای فردا ست .

دانش فردا را امروز فراگیرید تا در زمان خود برترین باشید .