با عرض پوزش :

نظر باینکه سلسله مطالب درج شده و مطالب آتی کاملاٌ مربوط بهم میباشد .

ودرک مطالب بعدی وابسته به داشتن زمینه ذهنی از مطالب گذشته است ،

قبل از ادامه مطالب بصورت روزانه از علاقه مندان درخواست مرورمطالب گذشته از ابتدا تا کنون را داریم.

لذا ادامه مطالب و بروز رسانی تا اطلاع ثانوی بصورت هفتگی انجام خواهد شد .