24-فراگیری مشاهده کردن

استفاده صحیح از حواس برای کسانیکه مایل به تقویت ذهن و حافظه خود میباشند بیای جدی تلقی شود و تمرین گردد .

اگر مایل به کشف تفاوت بین دیدن سطحی و مشاهده کردن عمقی هستید تمرین ساده زیر را که قبلاٌ نیز به آن اشاره شد انجام دهید .

همه ما صد ها بار بمبر پستی را دیده ایم ، آیا میتوانید بطور دقیق تر آنچه را که بر یکی از این تمبر ها ترسیم شده است تشریح کنید ؟.

یک صفحه کاغذ سفید بردارید و لیستی از تشریح کامل موضوعاتی که بر یکی از این تمبر هاست تهیه کنید .

زمانی که این یادداشت را تهیه کردید ، مسلماٌ کمک بسیار زیادی به حافظه خود نموده اید و تعجب خواهید کرد که چقدر مطلب در یک قطعه کوچک از دید شما پنهان مانده است .

تکرار این عمل بر موضوعات مشابه ، عادت به مشاهده دقیق را به همراه خواهد داشت.

همان تمبر را دوباره جلوی خود بگذارید و مجدداٌ به آن نگاه کنید . مشاهده خواهید فرمود که مجدداٌ نکاتی وجود دارد که از دید شما دور مانده است .

اگر دوباره لیست برداری کنید و دو لیست را با هم مقایسه کنید ، به هدف ما که میگوئیم دیدن با دقیق دیدن یا مشاهده کردن فرق بسیار دارد ، خواهید رسید .

روش جالب دیگری برای استفاده دقیق از حواس بخصوص مهم ترین آنها چشم ها وجود دارد که نویسنده معروف چالز دیکنس کاشف آن است .

زمانیکه از جلوی مغازهای که هر روز در مسیر شماست رد میشوید ، بدون توقف در جلوی ویترین سعی کنید بیاد بیاورید که چند نوع جنس را در ویترین این مغازه میتوانید بخاطر بیاورید . بمجرد رسیدن به منزل شروع به لیست برداری از حافظه خود در مورد اجناسی که بخاطر می آورید نمائید . روز بعد لیست را با خود ببرید و آنرا با اجناس داخل ویترین مقایسه کنید .

در اوایل از اجناس ریزی که بخاطر می آورید شگفت زده می شوید ، بعد از چندی که تمرین های مشابه را ادامه دهید ، از اینکه در یک نگاه چقدر و تا چه اندازه موضوع خاص را میتوانید بخاطر بسپارید تعجب خواهید نمود .

تمریناتی شبیه این ( مشاهده نقش های فرش زیر پایتان – تصویر روی دیوار – عکس یک روزنامه یا یک کاریکاتور و تمریناتی به ابتکار خودتان میتوانید انتخاب ودر تمام طول روز در هر فرصت لازم میتواند وسیله همه افراد انجام شود و نتیجه ای بسیار نیکو نیز در تقویت حافظه و بهره گیری و فعال کردن نیمه خاموش مغز وذهن خواهد داشت .

یک حافظه خوب . یک دید موشکاف بمعنای توان بیشتر و متفاوت تر و کارکرد و استفاده مطلوب تر و کاملتر از ماشین مغز انسان است . که در بالا بردن و تقویت ورشد شخصیت ، همانطور که بعد ها خواهیم دید تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

زمانی که یک فرد فرا میگیرد که به موارد و جوانب امور با دید موشکافانه نگاه کند و از سطحی نگری بپرهیزد . در واقع دید او وسعت یافته است .

دنیا را با لنز دوربین جدید میبیند با این دید اسرار نهفته واقعی جدیدی را کشف میکند و در واقع  دنیای جدیدی را مییابد که در تصمیم گیریها و ساخت آینده نقش اساسی خواهد داشت .

اکثر آنان که در جهان دچار مشکل شده اند یا میشوند کسانی هستند که در یک لحظه آنچه را که باید با چشم باز میدیدند ندیدند و امروز افسوس میخورند که چرا خوب دقت نکردند .

 بسیار می شنویم که منصفانه ترین شکست خورده ها میگویند و یا میشنوند که دیگران به آنها میگویند : اگر در این باره یک کم آری فقط کمی دقت و تفکر میکردم یا میکردی هرگز دست به این کار نمیزدی و دچار این مشکل نمی شدی .

اکثر شیادان از همین شگرد بی دقتی قربانیان خود سود میبرد و قربانیا ن  آنها کسانی هستند که میبینند ولی مشاهده نمی کنند میشنوند ولی بر آن نمی اندیشند که اگر چنین نبود.  چنین نمی شد .

دیدم وشنیدم ذوق زده شدم ، دوباره سنجیدم مشکوک شدم ، بر آن بیشتر اندیشیدم پشیمان شدم .

 مثالی است که میگویند :

 گفتی باور کردم ، تکرار کردی شک کردم ، اصرار کردی بدگمان شدم ، قسم خوردی فهمیدم که دروغ میگوئی .