با بررسی  خصوصیات اخلاقی این افراد و تعمق وتحقیق در رفتار و گفتار وعکس العمل های آنها به تشابهاتی بر میخوریم که در اصل همان عامل جذابیت ها و موفقیت های آنها میتواند باشد .

نه تنها بشر امروز از پی بردن بدین اسرار غافل مانده است بلکه علومی مثل روانشناسی و شناخت روح (E.S.P)  نیز با وجود آنکه جسته و گریخته به کشفیاتی دراین  زمینه دست یافته اند اما از طبقه بندی و کلاسه کردن و ارائه دستورالعمل جامع برای استفاده و تقویت این نیروها بعلت بی توجهی عاجز مانده اند.

تنها علمی که بطور مستقیم در این مورد اظهار نظر نموده است علم مانیه تیزم و هیپنوتیزم است ، که خود بعلت پیچیدگی و عدم ارائه علل علمی قابل قبول در آن شگفت انگیز و باورنکردنی مینماید.

اگر ادعا شود که همه افراد بشر قادرند با تمریناتی ساده صاحب قدرتهائی از قبیل روشن بینی ، تله پاتی و پیشگوئی شوند ویا قادر به فراگیری هیپنوتیزم و تقویت نیروهای مغنا طیسی خود شوند در نظر بسیاری افراد ادعائی غیر واقع مینماید .( نگارنده طی پنجاه و چند سال گذشته با انتشار جزوات( خود آموز هیپنوتیزم قدم به قدم) که منشائ کتابهای بسیاری در ایران در این رابطه شد صد ها شاگرد موفق در این زمینه داشته ام که هیپنوتیزم و تله پاتی و خود هیپنوتیزم را غیر حضوری از روی این جزوات بسادگی  فرا گرفته اند  ).

گرچه بشر امروز مکرر و بعینه شنیده و دیده است که افرادی ساده و عادی قادر به انجام اعمالی از این قبیل میباشند اما تحقق و دستیابی بان را در مورد خود ناممکن و بعید میدانند واین افراد را افرادی استثنائی تصور میکنند.

دانشمندان با تمام کوشش و پیشرفتی که در علوم مختلف کرده اند هنوز نتوانسته اند توان وچگونگی کارکرد مغز بشر را در برابر انعکاسات ذهنی و فکری دریابند ، هنوز مغز انسان معمائی پیچیده وگنگ است ، گرچه مراکزی را در مغز بعنوان مراکز انعکاسات حسی و حرکتی شناخته و معرفی کرده اند اما در برابر واکنشهای مغزی و فعل و انفعالاتی که یک عمل عادی مغز در برابر انگیزه های مختلف قادر به انجام است قطره ای در برابر دریای مجهولات است.

یکی از عظیم ترین اختراعات بشر امروز اختراع کامپیوتر است اما توانا ترین رایانه در برابر مغز رشد نکرده یک کودک عادی بازیچه بی ارزشی بیش نیست .

اگر ادعا شود که بسیاری از بیماریهای بشر نتیجه طرز تفکر اوست و عاملی روحی دارد و علت اصلی آن خیالاتی واهی بیش نیست، حتی روانشناسان معتقد به قدرت تصور و توهمات و اثر آن که خود بانی عقایدی در این باره اند ، بسختی آنرا می پذیرند.

اگر بخواهیم پاره ای از این امراض روانی را که تاثیر مستقیم در رفتار و حرکات وکل حیات فرد دارد را بطور فهرست وار ذکر کنیم شاید از مجال این مقاله خارج باشد .

بسیاری از این بیماری های امروزه بسادگی طی پنج تا پانزده جلسه خواب درمانی بکمک هیپنوتیزم قابل درمان است .

تاثیر کارکرد عصبی سیستم عصبی نباتی بر سیستم عصبی جسمانی که در نتیجه فشارهای عصبی بیش از حد توان روانی فرد موجب بی نظمی های فیزیولوژیکی از قبیل ترشحات غددی ،زخم (اولسر) و آمادگی برای ابتلا به بیماریهای عفونی میگردد ، از نظر روانشناسی امروز مسئله ای پذیرفته شده است .

علائم شیزوفرنی از قبیل بی علاقگی ، گرفتگی ، بی حرکتی و بازیگوشی ، قالبی بودن ،کاتاتونیا  همه از تصور ، باور، قبول و برتر شمردن عامل غالب انگیزشهای تصوری و اگرواندیسمان نمودن انگیزه های غالب کوچک از طریق تکرار خاموش (تفکر) میباشد.

هیستریEcholalia ، نوعی بینظمی روانی ناشی از خستگی مفرط ( یا تحلیل رفتن )قوای مغزی است. وسواس ٍObsession ، خود تلقینیAutosuggestion –پارانویاParanoia-هیپوکندریاHypochondria (تقلید علائم بیماری تعمدی) و

خیال پردازیFlight –ترس باطلPhobia  –پسیکوزیای افسرده مالیخولیائیManiac depressive psychoses –

واپس نگریreactionary states  و صد ها بیماری دیگر که حالات جسمی بارز نیز دارد و میلیونها نفر بطور روشن ویا نهفته بان دچارند فقط از طریق برطرف کردن غالبیت و توفق انگیزه از طریق تحریک مراکز انعکاس شرطی مربوط بان ویا زائل نمودن مرکز انعکاس از طریق خواب درمانی و تلقین  و خواب هیپنوتیزم و یا خود هیپنوتیزمAuto hypnosis  بکمک خود بیمار در مدتی بین پنج تا پانزده روز امکان پذیر است.

بشر در تفکرات خود زندگی میکند ، در هر زمان که تصور کند راضی و خشنود است و این تصور را باورکند ، مهم نیست به آرزوهای خود رسیده باشد یا خیر، در تنگدستی بسر میبرد یا نه ، عاجز است یا توانا ، احساس خوشبختی میکند و باصطلاح عام برهنه خوشحال خواهد بود و برعکس اگر بشری در کمال رفاه و آسایش فقط احساس کند زندگی بی ثمری دارد چنان عاجز و درمانده و بدبخت مینماید که باید بحالش گریست .

این باور جز روند پذیرش مغز و تاثیر مستقیم فعل وانفعالات مغزی در جسم نیست

Mental Action and reaction

. گرچه جسم از مغز پیروی میکند ، اما مغز نیز تابع حالات جسمی است ، این خود پدیده تصوری نقش پذیری ذهنی است .

اگر تصورقدرت کنید ، احساس قدرت میکنید و بالعکس .

بشر به خودسازی بدنی و جسمی میپردازد وبان افتخار میکند درحالیکه جسم تابعی ازمتغیراحساسهای ذهنی وروحی  است . بشر امروز دچار اینهمه مصیبت ودربدری وسردرگمی وروزمرگی است زیرا از ذهن ورزی و ورزش فکری و تقویت نیروی ایمان غافل مانده است.

اگر امروز به فرد ی توصیه شود ورزش را برای سلامتی و نیرومندی انتخاب کند بدون هیچ شبهه ای می پذیرد – می پذیرد که ورزش جسمی برای سلامتی مفید است .

اما اگر به همین فرد گفته شود با تمرینات ساده ای مغز را بکار اندازد و به تقویت نیروهای ناشناخته روح خود بپردازد ودر مدتی کوتاه انسانی برتر از دیگران گردد و صاحب کرامات و قدرت های روحی مانیه تیزمی و جذابیت های فردی گردد و متمایز از دیگران قادر به درک افکار حتی ازراه دورگردد پوزخندی محترمانه تحویل خواهید گرفت .