16 چگونه فکر خود را متمرکز کنیم  (1)

 اهمیت تمرکز فکر را در انجام کار و تمرکز فکر صحیح و غیر کامل را بررسی کردیم اما اجازه دهید ببینیم چگونه باید فکر خود را بطور صحیح متمرکز کنیم .

منشا کل مطلب مورد بحث علاقه است .

تمرکز فکر برخلاف آنچه که شایع است ، توجه دقیق بر موضوع خاصی نیست ، درحالیکه اگر شخص به موضوعی شدیداٌ علاقمند باشد ، بطور اتوماتیک کل روند کار کرد ذهنی و فکری انسان بر موضوع متمرکز میگردد ، بطوریکه انسان به چیز دیگری غیر از موضوع مورد علاقه خود توجه نخواهد داشت .

اگر فردی علاقه ای به کاری که انجام میدهد نداشته باشد ، مسلماٌ توجه چندانی نیز به انجام آن و در حین انجام آن معطوف به کار نمیکند ، بلکه فکر او بر مسئله دیگری که مورد علاقه اوست معطوف شده و مرتباٌ افکار مختلف باو هجوم میآورد .

بسیاری از حوادث که در حین رانندگی یا انجام کار برای افراد اتفاق می افتد ناشی از عدم علاقه آنها بکار یا خستگی و دلزدگی از کاری که انجام می دهد می باشد که حاصل از عدم تمرکز فکر بر آن است .

اگر شما که این مطلب را میخوانید فرد جوانی هستید که دنبا ل شغل آینده یا تحصیلات آینده خود میباشید ، سعی کنید حتی المقدور آنچه را که مورد علاقه شماست جستجو کنید و مطمعن باشید که در غیر اینصورت با موفقیت فاصله بسیار زیادی خواهید داشت .

رفتگری که به شغل خود علاقمند است هزاران بار موفق تر از پزشکی خواهد بود که علاقه ای به کار خود ندارد .

اما اگر شما فردی هستید که قبلاٌ شغل خود را انتخاب کرده اید و علاقه ای بدان ندارید چه باید کرد ؟.

مسلماٌ چاره ای چندان درخشان نخواهید داشت اما بدون چاره نیز نخواهید بود .

راه حل مسئله آنست که بدقت به جوانب و خوبی ها و عیوب شغل خود از نظر خود و جامعه توجه کنید مسلماٌ شغلی در دنیا وجود ندارد که نکات جالب توجه نداشته باشد پس از یافتن این نکات و درک اهمیت شغل خود از نظر جامعه بان علاقمند شوید با غرور بر آن بنگرید و خود را خدمتگذار جامعه بدانید سعی کنید استانداردهائی در جهت انجام و بهتر شدن آن بوجود آورید .

اگر شما در جستجوی نکات مثبت شغل و هدف های عالی آن بر آئبد بزودی آنرا خواهید یافت.

بعبارت دیگر شما با تمر کز فکر بر شغل خود از آن مطلب مورد علاقه و جالبی خواهید ساخت .

و بزودی در آن مهارت لازم را کسب خواهید کرد و بدین طریق اولین قدم را در راه استفاده از کیمیای تمرکز فکر در جهت شکو فائی شخصیت و باروری زندگی برداشته اید .

-----------------------------------------------------------------------------------------

باید فرا گیرید و عادت کنید که بر آنچه انجام میدهید تمرکز داشته با شید ، این حاصل نمیشود مگر آنکه با تمرین و ممارست آنرا فرا گیرید . وراه عاشق شدن و علاقمند شدن به همه چیز و همه کس را فرا گیرید . در بخش های بعدی مسیر های دیگری را تجربه میکنید .

ورزش ذهن ورزی بر خلاف ورزشهای جسمی ساعت وزمان خاصی برای انجام ندارد بلکه تمام ساعات شبانه روز میبایست در تمام حرکات و تفکرات شما  فعا ل باشد .

باید چنان عاشق باشید که پرتو عشق شما نه تنها در وجودتان بلکه در اطرافتان ، در محیطی که هستید ، درذهنتان  روابط و رفتار و گفتارتان بارز باشد . پندار ، کردار ، گفتار

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق      ثبت است در جریده عالم دوام ما .