14 تکرارو باور

یکی از خواص ویژه مغز و ذهن انسان قبول باورهاست و عکس العمل در برابر این باورها ایجاد انعکاس و در اثر آن قبول انگیزه و بخد مت در آمدن در جهت خواست های اوست .

بیان مطلب با مثال زیر ساده تر میگردد .

در گفتارهای قبلی در مورد خواستن مطالبی بیان گردید ، دیدیم که ذهن آدمی از جسم اطاعت میکند .

در حقیقت این اصل روانشناسی که تکرار یا تمرکز فکر برمسئله ای و تکرار آن و باورآن از صمیم قلب باعث انعکاسات مطلوب و باستخدام در آوردن مغز –وقفه ذهنی – میگردد در همه کس صادق است .

بیشتر اعمال ما نتیجه انعکاسات شرطی است و بیشتر عکس العمل های ما ناشی از انگیزه های ذهنی است .

یعنی برای مثال تاثیری که بیمار از مراجعه به پزشک و گرفتن دارو در بهبودی در اثر اعتقادی که به این عمل در جهت بهبودی دارد ، در بسیاری موارد موثر تر از خود داروئی است که مصرف میکند .

مطلبی ساده تر وعملی تری را  بیان کنیم – همین امشب این تمرین را در هنگام به بستر رفتن انجام دهید تا تاثیر باور را در انعکاسات ذهنی مشاهده فرمائید .

زمانیکه در بستر هستید تمام ماهیچه های خود را راحت رها کنید و این جملات را با   اعتقاد و اعتماد به آن ادا فرمائید ، شروع کنید – من میخواهم خواب راحتی داشته باشم –من میتوانم ارام وآسوده بخوابم –من مایلم که راحت بخوابم – اکنون من احساس آرامش و خواب میکنم . در تمام حالات آنچه که میگو ئید را باور کنید – حال مجدداٌ بگوئید – من درحال خواب هستم – و خوابم میآید – چقدر چشمانم سنگین شده است – و چندین بار جملات مشابه را درحالیکه بر آن باور دارید تکرار کنید چقدر راحت و اسوده ام در تمام موارد نفس عمیق بکشید .

فراموش نکنید این تمرین تمرین تکرار و باور است تا تاثیر تکرار و باور را دریابید .

شاید باور نکنید ، اما بعد از مدتی تمرین شاید در شبهای بعد که اعتقادتان به تمرینات در اثر تکرار بیشتر شد و باورتان در اثر تکرار قوی تر شد یعنی تکرار وباور با اعتقاد را فرا گرفتید براحتی خواهید خوابید و تجربه خواهید کرد که این خواب با خوابهای پر دقدقه قبلی شما از جهت آرامش کاملاٌ متفاوت است .

فراموش نفرمائید  ممکن است بار اول یا شبهای اول این مطلب در پاره ای از شما بی تاثیر یا کم تاثیر باشد شاید هنوز نیاموخته اید که با کمال خواست وقدرت نیت کرده باشید و باورتان قوی نبوده است ، مهم نیست، کار را انقدر ادامه دهید و تمرین را روزهای بعد نیز تکرار کنید، بعد از مدتی ملاحظه خواهید نمود که ذهن نا آگاه شما در اثر این باور چگونه در خدمت شما در خواهد آمد و از شما اطاعت مینماید ، این یعنی بحرکت در آوردن قسمت دیگری از مغز خاموش – گفتیم اکثر ما تا آخر عمر تنها از ده درصد ظرفیت مغز استفاده میکنیم و 90%  توان وقدرت آن تا آخر عمر خاموش و بلااستفاده میماند . هدف ما بیدار کردن و فعال کردن آن قسمت خاموش مغز است نه بطور کامل بحد ظرفیت مورد نیاز فرد -  ظرفیت فرد بستگی به عوامل بسیاری که پاره ای کسبی و پاره ای ذاتی است دارد مثل تحصیلات یا معلومات عمومی  و تجربیات و تیز هوشی و خلاقیت و.... که همه آنها عوامل موثر  فعال کردن ذهن خاموش یا خفته  است .( ذهن بیدار آن قسمت از مغز است که در اکثر مردم کم و بیش فعال است حدوداٌ در هشیا ر ترین انسانها از ده درصد تجاوز نمی کند – سخت نگیرید این ده درصد فرضی است –از نظر علمی کسی درصد ظرفیت مغز را نتوانسته است تعین کند –

و ذهن خاموش یا خفته آن قسمت از ظرفیت و توان مغزی است که بشر تا آخر عمر اگر آنرا تقویت نکرده باشد از آن استفاده نمی کند. یعنی بشر صاحب رودخانه ایست اما مقدار نیاز او برای استفاده به اندازه جوی باریکی است .

 بهر حال شما از قانون تکرار وباور میتوانید حد اکثر استفاده را در زندگی روزمره در اداره امور ببرید و برای فائق آمدن بر مشکلات و نگرانی ها و تشویش ها و بزدلی ها وناتوانی ها وهزار( های) دیگر مثل ترس ها و وسواس ها و دلشوره ها و.... استفاده کنید اما بشرط آنکه فرا گیرید که در باورتان شک نکنید که ذهن نا آگاه بسیار شیطان و گریز پاست .

-----------------------------------------------------------------------------------------

در باره تکرار وباور در آینده نیز  بسیار صحبت خواهیم نمود گر چه بسیاری از قوانین ذهن ورزی در دل نوشته ها پنهان نگاه داشته شده است تا بموقع خود، آنرا آشکار کنیم اما قانون تکرار وباور چنان پر اهمیت است که ناچاراٌ انرا معرفی نمودیم .  نگارنده 

شما اکنون یک قانون طلائی ذهن ورزی را فرا گرفته اید – قانون تکرار وباور .

بسیاری از اعتقادات ما براساس تکرار و باور شکل گرفته است گرچه بسیاری از آنها صد درصد خلاف واقع است مثل خرافات اما چون در طول عمر بارها آنرا برایما ن تکرار کرده اند یعنی باصطلاح عوام- در مخمان کرده اند – جزو باورهایمان در آمده است .

« پاره ای از مردم چنان باورهای اعتقادی غلط ا شان قوی است که اگر با آن مخالفت کنید ممکن است به قیمت جانتان تمام شود .

 این افراد تعداد شا ن  کم نیست مثل تعصبات وباورهای  فرقه ای و قو می و مذهبی  » م.

مغز ما در برابر تکرار وباور – تکرار وباور – تکرار وباور بحالتی از سکون در میآید که ما آن را در علم هیپنوتیزم و ذهن ورزی - وقفه -  مینامیم .

زمانی که مغز در اثر تکرار وباور بحالت وقفه درآید خواب هیپنوتیک آغاز میشود . در خواب هیپنوتیک هر چه را که به  فرد تلقین شود بدون مقاومت میپذیرد . در این حالت میتوان برای مثا ل سیب زمینی خام را بجای سیب گلاب با و داد آنرا با کمال میل میخورد و از آن همانگونه که مرغوب ترین سیب گلاب را در عمر خود خورده است لذت میبرد . یا تلخ ترین دارو را بجای عسل میخورد . و یا میتوان باو تلقین کرد که برای مثال تو درحال سوختنی او واقعا، احساس سوختن میکند ، یا مثلاٌ باو گفت تو میمون هستی او بلافاصله حرکات میمون را تکرار میکند .  باورها را سا ده نگیرید همه ما با باورهایمان زندگی میکنیم.

هدف از تبلیغات که بر مبنای تکرار بنا نهاده شده است ایجاد باور در مشتریان است .

در تجارت در اقتصاد در آموزش در مذهب در دین در ..... این باور است که به آن معنا میدهد و این علوم را قابل تفسیر مینماید .

در باصطلاح متمدن ترین جوامع همین امروز چوبی را در زمین فرو کنید و بگوئید خواب دیدم که این چوب نظر کرده است .

اگر گروهی آنرا باور کنند و - که میکنند -- اگر بعد از چند ماه  بخواهید انرا از زمین در آورید وبگوئید من این را اینجا گذاشته ام  کسی نمی پذیرد  حتی ممکن است به بهای جانتان تمام شود زیرا به باورهای آنها اهانت کرده اید .

آیا همه آنچه را که به آن اعتقاد دارید --و باور دارید--- صحیح است؟ .

مغز انسان با تمام قدرت وتوانائی  در آن واحد فقط  میتواند یک کار را انجام دهد اگر بر مطلبی متمرکز شده است نمی تواند مطلب دیگری را همزمان تجزیه و تحلیل کند .     

پاره ای از باورها که ما آنها را – باورهای دائمی یا باورهای غیر قابل اثبات – مینامیم چنان چسبناکند که اگر به ذهن نا خود آگاه انسانها بچسبند زدودن ، سائیدن – تراشیدن – بیرون کشیدن، کمرنگ کردن ، محو کردن جدا کردن مخالفت کردن   وووو... آنها غیر ممکن است .

لذا به جرعت میتوان بر این عقیده پافشاری کرد که : انسان را میتوان بر اساس باورهایش ارزیابی کرد .

هرکسی آنست که باورهایش آنست .