فصل چهارمبخش اول

 

دگر هیپنوتیزم – اسرار کار هیپنوتیزوران

فراگیری دگر هیپنوتیزم اساساٌ ساده تر از خود هیپنوتیزم بوده و در مدتی کوتاه امکان پذیر میباشد .

با تمرینات ساده ای هرکس میتواند با استفاده از استعدادهای خود مراحل مختلف خواب هیپنوتیک را در اشخاص ایجاد نماید بطوریکه فقط چند جلسه کافی است تا اولین حالات خواب را در افراد مستعد بوجود آورده و موجب شگفتی فرا گیرنده و دیگران شد اما ممارست و مهارت در آن و ایجاد حالات خواب سنگین و نهایتاٌ رسیدن به مراحل دوربینی و پیشگوئی و اسپریتیزم یا احضار ارواح و تله پاتی مدت زمانی تمرین و تجربه لازم دارد که مهارت در آن از عهده همه کس با هوش متوسط و تسلط بخود امکان پذیر خواهد بود .

قبل از خواندن این بخش توصیه میگردد یکبار دیگر مطالب مربوط به خود هیپنوتیزم و دروس قبلی را مرور فرمائید و اگر اشکالاتی در آن مورد دارید برطرف نمائید زیرا این درس و دروس بعدی دنباله و وابسته به گذشته و ادامه آنهاست .

البته برای آنها که میخواهند دگر هیپنوتیزم را بیاموزند ایجاد تمرکز فکر ذکر شده در خود هیپنوتیزم برای مدتی طولانی که در اوایل شروع کار از حدچنددقیقه تجاوز نمینماید کافی است و ایجاد مراحل بعدی در خود هیپنوتیزم لزومی ندارد .

اما میبایست از مغناطیس و حالات خواب کاملاٌ مطلع گردید زیرا در دگر هیپنوتیزم ، هیپنوتیزم شونده خود عامل نمیباشد پس میبایست مراحلی را در نظر گرفت ، اول آماده سازی هیپنوتیزم شونده با استفاده از مطالب ذکرشده در بخش چه کسانی بهتر هیپنوتیزم میشوند افراد را آزمایش نمائید و بعد افرادی را که قابلیت و استعداد و تاثیر پذیری بیشتری دارند انتخاب نمائید چنانچه قبلاٌ هم ذکر گردید هیپنوتیزم نیاز به همکاری دو جانبه عامل و معمول دارد و هرگز کسی را نمی توان به زور و بدون میل شخصی هیپنوتیزم نمود مگر آنکه بحیله و سیاست های روانشناسی متوسل گردید و یا از قوای مغناطیسی استفاده نمود که در این صورت ممارست و تجربه و تمرین در تقویت مغناطیس الزامی است .

 


                 

 

معمولاٌ هیپنوتیزوران حرفه ای غربی  از وسائل هیپنوتیک استفاده مینمایند اما بهترین وسیله ای که میتواند آرامش و اطمینان بیشتری در هیپنوتیزم شونده ایجاد نماید و عوارض بعدی از قبیل خستگی و سردرد و غیره چنانچه در مواقع استفاده از وسائل هیپنوتیک در معدودی از معمولین حساس ایجاد میگردد چشم عامل میباشد که هرگز چنین عوارضی ایجاد نخواهد نمود بلکه اگر با مهارت عمل شود دافع خستگی و سردرد و عوامل دیگر بوده و باعث نشاط و سرحالی معمولین میگردد.

در مرحله نخست بعد از انتخاب هیپنوتیزم شونده میبایست آمادگی اورا درباره خواب سئوال نمائید و به او گوشزد نمائید که این حالت جدیدی در اوست و باید خود را برای یک خواب آرامبخش راحت آماده نموده و همکاری لازم را تا سر حد توانائی انجام دهد و مقاومت ننماید ، در ضمن متوجه تمام حالات خود باشد . البته ذکر از هدف خواب بیشتر اشخاص را راضی مینماید .

در اوایل سعی نمائید افراد مستعد را آزمایش کنید و از آنها استفاده نمائید بعد از آنکه نگرانی از خواب هیپنوتیزم در خود شما بر طرف شد کار را شروع نمائید .

بعد از اعلام آمادگی و ایجاد مراحل اولیه خواب کمتر کسی استکه در مراحل بعدی بتواند مقاومت نماید و مقاومت فرد مانع سنگین شدن خواب او نخواهد شد .

اجازه فرمائید قبل از پرداختن و شرح تمرینات لازم مراحل مختلف خواب را با هم بررسی نمائیم .

((شایان ذکر است که عده ای از دوستان به توضیحات جزء به جزء و مکرر این یادداشت ها در بخش های مختلف ایراد میگیرند اما فراموش نفرمائید که هدف این یادداشت ها فراگیری یا آموزش قدم بقدم و گام به گام هیپنوتیزم است بطوریکه برای همه افراد قابل استفاده باشد لذا توضیحات مکرر شاید برای اکثریت خوانندگان اندکی غیر لازم به نظر رسد اما با تجربه چندین ساله نگارنده برای  بسیاری از سئوالات وابهامات  گروهی دیگر که اکثراٌ جوانان و نوجوانان میباشند پاسحگو بوده و مفید میباشد .))