اما چه کسانی زودتر هیپنوتیزم میشوند .

بیان این مطلب نیاز به شناخت هر چه بیشتر روحیه افراد و در حقیقت زیر وبم روانشناسی و قیافه شناسی دارد و شاید تفصیل آن خارج از موضوع هیپنوتیزم و حوصله این مقالات باشد. البته اگر به کتابهای روان کاوی و قیافه شناسی مراجعه گردد راهنمای خوبی برای علاقمندان خواهد بود .

بدون ذکر دلایل که نیاز به توضیح و شرح مفصل و بسیار نداشته باشد ، بطور خلاصه با استفاده از روان شناسی و کتابهای قیافه شناسی افرادی که قابلیت هیپنوتیزم شدن را دارند میتوان بشرح زیر گروه بندی نمود .

کودکانی که قدرت درک دارند یعنی بین دوازده تا پانزده سال ، زیرا کودکان کوچکتر نمیتوانند همه حالات خواب را بوجود آورند و قدرت درک و تجزیه و تحلیل مقاصد شما را ندارند و اصولاٌ بازیگوش بوده و بوجود آوردن تمرکز فکر که لازمه اولیه ایجاد خوابهای مرحله اول است در آنها بطور استاندارد ممکن نبوده و شاید بهتر باشد گفته شود که مشکل خواهد بود .

البته کودکان کوچکتر و حتی نوزادان را براحتی میتوان هیپنوتیزم نمود اما هدف ما هیپوتیزم کاربردی است ، اینکه شخصی را هیپنوتیزم کنید که فقط بخوابد کاربردی نداشته و از حوصله بحث ما خارج است.

حتی حیوانات را نیز میتوان هیپنوتیزم نمود برای مثال سر پرنده ای را زیر بال او بگذارید و چند بار به آرامی حیوان را بچرخانید  وبعد آنرا زمین بگذارید خواهید دید که بدون حرکت سر جای خود خواهد ماند.

هدف ما از آموزش هیپنوتیزم در مرحله اول تقویت ذهن در ذهن ورزی و در مرحله دوم مشاهده و کاربرد شگفتی های هیپنوتیزم در راستای کمک به دیگران و تعالی انسانیت است .

اصولاٌ افراد روشنفکر بعلت داشتن اعتماد بیشتر بخود و دید بازتر و علاقه به درک هیپنوتیزم راحت تر هیپنوتیزم میشوند .

کسانیکه خوب میتوانند تصور نمایند ، قدرت تصور اجسام یکی از عواملی است که رابطه دو جانبه هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شونده را عمیق تر و راحت تر مینماید .

افراد سریع التاءثیر در برابر تحولات عاطفی که خود شاید عاملی یا ضابطه ای از داشتن احساس بهتر و درک بهتر و گیرائی خصوصیات عاطفی و تاءثیر پذیری است ، زودتر هیپنوتیزم میشوند .

از طرفی کسانیکه تمایل به خود نمائی دارند بسیار سریع تحت تاءثیر قرار میگیرند .

بطور کلی به تجربه ثابت شده است که افراد با هوش بهتر هیپنوتیزم میشوند شاید علت آن قدرت درک اوامر و فهم مطالب بطور سریع بوده و نیاز به تجزیه و تحلیل مطالب شنیده شده و بعد فهم آن که خود عاملی در جهت انحراف فکری و عدم تمرکز فکر است نمیباشد و برخلاف آن افرادی که منطق و دلیل نداشته و در تمام موارد مخالف و باصطلاح جعل مطلب مینمایند بسیار سخت و خیلی دیر هیپنوتیزم میشوند .

افراد مسن ، پیرمردان و پیرزنان بخصوص مردان بسیار دیر هیپنوتیزم میشوند .

اصولاٌ زنان و دختران بعلت داشتن احساس لطیف تر و حساسیت بیشتر در درک مطالب و شاید پذیرش سریع تر مطلب و عوامل ماوراءالطبیعه بسیار سریع تر از مردان و پسران تحت تاءثیر هیپنوتیزم قرار میگیرند .

بطور کلی با نظر مجدد به شرح هیپنوتیز م که در فصول گذشته ذکر شد هیپنوتیز م عبارتست از:

تمایل شدید به پذیرش القائات

 لذا کسانی که تمایل بیشتری به پذیرش القائات دارند بهتر هیپنوتیزم میشوند .

از نظر جسمانی – براساس عقاید قیافه شناسان  کسانیکه صورتی بیضی شکل و گرد دارند ، کسانیکه ابروان پر پشت دارند از نظر روحی سریع التاءثیر و متفکرند و بهمین دلیل با توجه به عوامل ذکر شده در بالا زودتر تحت تاءثیر هیپنوتیزم قرار میگیرند .

صاحبان صورتهای مثلثی یعنی پیشانی آنها پهن تر از قسمت چانه میباشد و همچنین افرادی که پیشانی آنها کوتاه است افرادی دیر باور بوده و دیرتر هیپنوتیزم میگردند .

کسانیکه لبان ساده و معمولی دارند یعنی لب پائین صاف و بدون بریدگی و لب بالا بشکل بال پرنده است این افراد از نظر قیافه شناسی افرادی سریع الثاءثیر و منطقی و انعطاف پذیر بوده و بسیار سریع مطالب را جذب و قبول مینمایند لذا زودتر هیپنوتیزم میشوند .

در رابطه بین هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شونده اطمینان در مراحل اول و حس کنجکاوی در مراحل بعدی تاءثیر بسیاری خواهد داشت لذا افرادی که اسراری در ذهن و قلب خود دارند و از فاش شدن آن بیمناکند و میترسند مبادا در حالت خواب اسرار آنها هر چند که بی اهمیت یا عادی باشد بر ملا گردد ، مقاومت کرده و از مراحل اولیه خواب بسختی خواهند گذشت ، اما به تجربه ثابت شده است که بعد از آنکه از مراحل اولیه خواب گذشتند بعلت جذبه خواب هیپنوتیزم سریع خواب آنها عمیق گردیده و ترسی از افشای راز خود ندارند و این حالت نیاز به سیاست هیپنوتیزور در جلب اعتماد و اطمینان هیپنوتیز م شونده دارد.

براساس باور روانکاوان افرادی که باطناٌ رک گو بوده و شجاعت بیان و اطمینان و اعتماد بخود دارند قابلیت هیپنوتیزم بیشتری را دارند .

 و به اعتقاد قیافه شناسان افراد دارای چشمان سیاه رنگ یا قهوه ای تیره و پر رنگ افرادی از این گونه اند و هم چنین دارای قابلیت جذب و درک بیشتر بوده و سریع تر هیپنوتیزم میشوند .

همانگونه که ذکر گردید اگر کسی نخواهد هیپنوتیزم نمیشود زیرا هیپنوتیزم برخلاف خواب طبیعی همراه با هوشیاری ضمیر آگاه و نا خود آگاه است پس کسانی زودتر و بی مشکل تر و سریع تر تحت تاءثیر هیپنوتیزم قرار میگیرند که بیشتر تمایل به پذیرش القائات داشته باشند لذا در مراحل اولیه تمرینات سعی کنید افراد ساکت، باهوش و زود فهم را انتخاب کنید .

تمام مطالب ذکر شده برای هیپنوتیزور های تازه کار و کم تجربه صادق است بدیهی است پس از مهارت در کار و اطمینان بخود و کسب تجربه اجرائی تقریباٌ میتوان گفت قادر خواهید بود همه افراد را حتی کسانی که از تعادل روحی خارج اند ویا از هوش کمتر از نرمال برخوردارند (ای کیو پائین دارند ) را نیز براحتی هیپنوتیزم نمائید .

چند آزمایش زیر مختصراٌ روشهائی استکه افراد سریع التاءثیر را بشما معرفی میکند اما باید توجه داشت که در بسیاری مواقع ممکن است کسی ظاهراٌ مناسب برای خواب تشخیص داده شود اما بسیار سخت تحت تاءثیر قرار گیرد و برعکس اشخاص بسیار دور از ذهن و به ظاهر نا مناسب در تشخیص ظاهری ممکن است بسرعت و خیلی زود تحت تاءثیر قرار گیرند که علت آن خصوصیات اخلاقی و خاص افراد بوده و نمی توان برای نوع بشر خصوصیات استاندارد شده ای تدوین کرد افراد بشر همان گونه که اثر انگشتشان منحصر بفرد است طرز تفکر و خصوصیات اخلاقیشان نیز متفاوت و منحصر بفرد است و در ظاهر با وجود تشابهات عینی تفاوتهای نهانی وجود دارد .

ازمایشات زیر بعنوان نمونه پیشنهاد شده است اما بر اساس تجربیات خود میتوانید به سلیقه خود  انواع مشابه ازمایشات را طراحی و اجرا کنید.

اما آزمایش اول  ---  

چند نفر را روبروی خود بنشانید و به آنها بگوئید انگشتان خود را درهم فرو کنند و دست ها را بالای سر بصورتی قرار دهند که تماس با سر نداشته باشد و کف دست ها بطرف بالا قرار گیرد ، چشم ها را به آرامی ببندند ، حال بگوئید بعد از چند شماره دست ها یتان را از هم باز کنید و در این حال به آرامی و شمرده تا ده شماره بشمارید البته باید ذکر گردد که در طول شمارش کسی نباید سعی  در باز کردن دست ها از هم بنماید ، بعد از پایان شمارش که به آهستگی و شمرده و وضوح کامل انجام میگیرد بگوئید چشمان خود را باز کرده و دست ها را از هم باز کنند ، افرادی که دستشان گیر کرده است و دیرتر و با فشار از هم باز میشود را انتخاب نمائید زیرا این افراد قابلیت بیشتری برای هیپنوتیزم شدن دارند .

در ابتدای شناخت هیپنوتیزم در غرب کوشش مسمریست ها و خود مسمر (بنیان گذار علم مانیه تیزم در غرب ) بر این بود که از بین جمعیت افراد رنگ پریده و ضعیف را جهت اجرای نمایش انتخاب نمایند و اینگونه تصور میشد که افراد ضعیف الجثه استعداد بیشتری جهت خواب مانیه تیزم - القائی یا مغناطیسی آنچه که آنان نامگذاری کرده بودند دارند زیرا خواب هیپنوتیزم را اعمال قدرت یک فرد بر دیگری می پنداشتند چه بسا که این قدرت ، قدرت روحی باشد و جسم ضعیف تر دارای روح ضعیف تری است .

مسمریست ها مانیه تیزم را حاصل قدرت مغناطیسی نهفته در دست مانیتیزور میپنداشتند اما هیپنوتیزورهای کنونی این مغناطیس را از طریق پاس منتقل میکنند و هیپنوتیزم را حاصل سه عامل مغناطیس بدن القاء یا تلقین و تمرکز ووسائل هیپنوتیک برای جلب توجه و تمرکز میدانند .

القاء آمادگی و هماهنگی را ایجاد میکند ، پاس فقط پس از حالت سبک خواب، خواب را از مرحله ای به مرحله دیگر میکشاند که همراه با القاء عمل میکند، وسائل هیپنوتیک فقط نقش جلب توجه و ایجاد تمرکز را دارد اما عامل اصلی هیپنوتیزم تمرکز فکر هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شونده بر موضوع ارتباط دوجانبه و نقش تلقین و القاء راهنمای یکسان رسیدن به مراحل مختلف حالات خواب است .

البته پروفسور شارگو و طرفدارانش هیپنوتیزم را حالتی ایجاد شده در اثر تلقین یا القائات میدانستند و اثر مغناطیس و تمرکز را نادیده می انگا شتند . در حالیکه برای مثال پاره ای از جوکیان هندی و مرتاضان که بعقیده پروفسور ارنست نولز قدرت مغناطیس خود را از تمرینات یوگا از قبیل راجا یوگا – هاتها یوگا یا کارما یوگا و نهایتاٌ گنانی یوگا و.... بدست آورده اند فقط با نگاه بدون ذکر کلام یا هر گونه تلقین دیگران حتی حیوانات وحشی را هیپنوتیزم میکنند .

امروزه به وضوح ثابت شده استکه اصولاٌ قدرت روحی و مقاومت در برابر خواب دو امر جدا از هم بوده و شاید در بسیاری از موارد افرادی که قدرت روحی و قدرت درک بیشتری داشته اند سریع تر از افراد ضعیف و علیل هیپنوتیزم شده اند ، هیپنوتیزم اعمال قدرت فرد بر فرد دیگر نیست بلکه هماهنگی دو فرد برای تمرکز بر یک هدف در جهت برقراری یک پدیده کاملاٌ طبیعی ذات بشر که برانگیختن ضمیر نا خود آگاه در عین هوشیاری ضمیر آگاه در حالتی خاص میباشد که امکان ارتباط ذهنی دو طرف را فراهم می آورد .

این حالت خاص که با هوشیاری کامل برقرار میشود در هیچیک از حالات طبیعی بشر یعنی بیداری – خواب –و خواب دیدن (رویا) امکان پذیر نیست .

هیپنوتیزم خواب نیست و خواب هیپنوتیزم نیست 

 هیپنوتیزم حالتی از خلسه هوشیارانه است که بخشهای ضمیر آگاه و ضمیر ناخود آگاه همراه با دستگاه لمبی مغز که مرکز رویاها ست و کلیه قسمت های تصمیم گیرنده مغز را( از جمله چشم سوم ) فعا ل میکند و در حالت دگر هیپنوتیزم ارتباط تله پاتیک بین هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شونده و در صورت تما یل هیپنوتیزور با هر فرد دیگری که بخواهد برقرار میشود ، روشن بینی در هیپنوتیزم شونده در مراحل خواب سنگین امری عادی است و بزرگترین تفاوت با خواب طبیعی بی حسی کامل جسم هیپنوتیزم شده در مرحله کاتالاپسیCATALOPSY است که میتوان حتی بدون داروی بیهوشی عمل جراحی بر روی بدن او انجام داد .

لذا هیپنوتیزم شدن به لاغری و قدرت جسمی نیست ، همه کس هیپنوتیزم میشود یعنی در حقیقت هر کس را که میتواند بطور طبیعی بخواب رود میتوان بصورت مصنوعی نیز در او ایجاد خواب نمود هر چند که خواب هیپنوتیزم بعلت در اختیار بودن و واسطه بودن یک فرد دیگر و موجودیت رابطه بین دوفرد و آگاهی و شعور دوجانبه این امتیاز را بر خواب طبیعی دارد که اختیار خواب یا بهتر احساس درخواب و خواب دیدن و تحت تاءثیر قرار دادن و قرار گرفتن ممکن میباشد در حالیکه در خواب طبیعی چنین امکانی وجود ندارد ، پس همه کس هیپنوتیزم میشود اما عده ای سریع تر و عده ای دیرتر .

تصورغلطی است که افراد با قدرت جسمانی و یا روحی کمتر زودتر متاءثر میشوند بلکه تجربه ثابت کرده است که برعکس کسانیکه قدرت تفکر و تمرکز فکری بهتر و قوی تری دارند زودتر القائات را پذیرفته وتحت تاءثیر قرار میگیرند .

اما کوته فکران و افراد دارای جمود فکری و متعصب بعلت دیر باوری و عدم اعتماد و منطق تحت تاءثیر افکارشان شاید ظاهراٌ متاءثر نشوند اما اگر از مراحل اولیه خواب بگذرند خود را باخته و به آخرین مراحل کشیده خواهند شد ، در حالیکه افراد با هوش و سریع التاءثیر و متفکر بعلت کنجکاوی و علاقه بدرک مجهولات و حالات خواب و اعتماد بنفس کم کم و مرحله به مرحله بخواب میروند و خواب آنان آرام ، مطمئن و شادی بخش است و خیلی خوب میتوانند نتایج خواب را بروز داده و ظواهر خواب را نمایان سازند .

آزمایش دوم ----

افرادی را روبروی خود بایستانید و از آنها بخواهید چشمان خود را به آرامی ببندند و در ذهن خود تصور نمایند که در یک وسیله متحرک مثل قایق نشسته اند ، پس از چند ثانیه افراد سریع التاءثیر تحت تصور ذهنی خود بهمان صورت حرکات قایق را دنبال خواهند نمود ، هرکس دقیق تر تصور نماید بهتر و بیشتر حرکت خواهد نمود ، هم او قابلیت تاءثیر پذیری بیشتری را خواهد داشت .

کسانیکه یکبار در جلسه هیپنوتیزم حضور یافته باشند و هیپنوتیزم شدن دیگران را ببینند و یا یکبار خود هیپنوتیزم شده باشند هر چند ناقص برای بار دیگر احتمالاٌ زودتر و کامل تر تحت تاءثیر هیپنوتیزم قرار خواهند گرفت بهمین دلیل است که در مطب هیپنوتراپی افرادی را که بعللی مقاومت نموده و نمی خواهند بخواب هیپنوتیزم فرو بروند در جلسات همگانی حاضر کرده و بعد از یکی دو جلسه دیده میشود که بطور داوطلب آماده خواب هیپنوتیزم میگردند و بدون مقاوت و با لذت و آرامش و آگاهی بیشتر همکاری نموده و بطور سریع بخواب هیپنوتیزم فرو میروند .

در رابطه با هیپنوتیزم فردی یا خود هیپنوتیزم نیز همین امر صادق است و بیشتر متخصصین هیپنوتیزم بر این عقیده اند که بیمارانی را که میبایست با تلاش خود معالجه شوند و لازم است خوابهای سبک را از طریق خود هیپنوتیزم در خود ایجاد نمایند جهت آموزش خود هیپنوتیزم به آنان ، یک یا چند جلسه آنان را هیپنوتیزم میکنند و بعد روشهای خود فراگیری خود هیپنوتیزم را به آنان آموزش میدهند .

در واقع سریع ترین روش فراگیری خود هیپنوتیزم یک یا چند بار هیپنوتیزم شدن است .

البته شایان ذکر است که روش خود هیپنوتیزمی را که برای معالجه بیماران به آنان آموزش داده میشود لزوماٌ رسیدن به مراحل خواب عمیق چنانچه خبرگان و جوکی ها و مرتاضان انجام میدهند نیست بلکه نوع متفاوتی از مدیتیشن است . با این تفاوت که در مدیتیشن بویژه مدیتیشن خلاق هیچ کوشش چشم گیری برای رسیدن به آرامش انجام نمیشود ، اما در خود هیپنوتیزم فرد با تلقین به خود حالات سبک خواب را در خود بوجود می آورد ویا با گوش دادن به ریتم های بخصوص یا نوارهای پر شده حاوی القائات که در اثر تکرار و باور موجب انعکاس شرطی شده است خود را هیپنوتیزم مینماید .

از نظر قیافه شناسان کسانیکه پیشانی صاف و بلند دارند بهتر و قوی تر میاندیشند لذا بهتر تحت تائثیر قرار میگیرند ، افراد ده دوازده سال تا حدود سی سال بخوبی استعداد هیپنوتیزم شدن را دارند و هرچه سن افزایش یابد بعلت باورهای پیچیده بیشتر در ضمیر نا خود آگاه مقاومت بیشتری برای خواب از خود نشان میدهند شاید علت آن مرکز عوامل بحرانی در ضمیر نا خود آگاه باشد که هر چه را تا تجزیه تحلیل و مقایسه با اندوخته ها و باورهای ضمیر ناخود آگاه ننماید براحتی اجازه عبور نمیدهد .

آزمایش سوم ---

افرادی را که آماده برای هیپنوتیزم هستند روبروی خود در محلی راحت بنشانید و بگوئید با دادن شماره از طرف شما پلک هایشان را بترتیب شماره ها رویهم گذارده و درپایان هر شماره به آرامی باز کنند بعد از دادن پانزده تا بیست شماره ، افرادی که با زحمت پلک میزنند انتخاب نمائید زیرا قابلیت پذیرش بیشتری دارند