فصل پنجم – بخش دوم

یک تمرین با نتیجه ای پر از شگفتی

یکنفر را هیپنوتیزم کنید و اثار اولیه هیپنوتیزم را تا مرحله مغناطیس مشاهده نمائید .

این تمرین نکات بسیاری را بشما خواهد آموخت و متوجه خواهید شد که قادر به هیپنوتیزم نمودن افراد مختلف میباشید .

اما بهتر است یکبار شخصی فرضی را در نظر مجسم کرده و تمام اعمالی را که ذکر میگردد بطور آزمایشی انجام دهید و در مراحل بعدی که تکرار عملیات در حضور جمع ممکن گردید شروع به هیپنوتیزم نمائید .

برای اولین بار شخصی فرضی یا تصویر کسی را و در مراحل بعدی کسی را که آماده است و آمادگی اورا با امتحانات مختلف معلوم نموده اید در برابر خود قرار دهید .

قبل از آغاز به عمل باو گوشزد نمائید که هیپنوتیزم عامل و عملی دو جانبه است و نیاز به همکاری دو طرفه دارد اگر مایل باشی میتوانی براحتی بخوابی و آثار هیپنوتیزم را مشاهده کنی و بعد که بیدارشدی مطالبی عملی از هیپنوتیزم را بتجربه میدانی که مسلماٌ جالب خواهد بود ، سعی نمائید در اوایل افرادی را که بشما اعتماد دارند اتخاب کنید ، قبل از شروع و آغاز جلسه آثار مختلف هیپنوتیزم را باو نشان دهید ، یعنی پشت او بایستید و باو بگوئید راحت بایستد و چشمانش را ببندد و خود را کاملاٌ راحت بگذارد و بعد تکرار نمائید تو بعد از مدتی بسیار کوتاه بطرف من کشیده خواهی شد ، دست های خود را به حالت پاس بموازات شانه او بدون تماس بگذارید بعد دستها را بطرف خود به آرامی بکشید و در عین حال عمل تمرکز فکر را در خود بوجود آورید و قویاٌ بخواهید که بطرف شما کشیده شود و در این موقع باو بگوئید چه حسی میکنی الان تو بطرف من خواهی افتاد در من نیروئی استکه ترا بطرف من میکشد بیا نترس و مقاومت نکن مواظب باشید که او بطرف جلو و عقب حرکت نکند که نشان مقاومت است بطور مسلم افراد حساس و حتی بیشتر از نود درصد افراد تحت تاءثیر این نیرو بطرف شما کشیده خواهند شد .

ویا قبل از هیپنوتیزم او را روبروی خود بنشانید و باو بگوئید دست های خود را بهم قلاب نماید و پنجه هایش را در هم فرو کند و درهمان حال دو کف دست را روبروی هم قرار دهد دست ها را بالای سر برده و بچرخانند بطوریکه کف دست ها رو به آسمان باشد  و بعد در صورت او بهمان نقطه فرضی بین دو ابرو یش نگاه کنید و خود را در حالت تمرکز فکر فرو برید و با قاطعیت از خود  بخواهید و از او نیز بخواهید و اعلام کنید که دست تو بعد از اینکه من از یک تا ده شمردم بهم خواهد چسبید و قفل میشود البته سعی نکن در موقع شمارش و قبل از پایان شماره ده دست های خود را آزمایش کنی بلکه بگذار بعد از آنکه شماره ها پایان یافت این کار را بکن و آنوقت شروع به شماره با فاصله نمائید پس از پایان شماره ده خواهید دید که شخص متاثر و یا اگر چند نفر را امتحان میکنید از بین آنها کسانی را که متاءثر ند نمی توانند دست های خود را از هم بیرون بیاورندویا این عمل را به سختی انجام میدهند و انگشت های آنها بهم چسبیده و درهم قفل شده است البته میتوان افرادی را بطور دسته جمعی هیپنوتیزم نمود و یا آثار اولیه مغناطیس را در آنها بطور گروهی بوجود آورد .


بهر حال کسی را که حساسیت بیشتر دارد انتخاب کنید چون استعداد بیشتری برای هیپنوتیزم شدن دارد این افراد از قدرت تصور ذهنی برتری برخوردارند .

پس از انتخاب فرد مورد نظر او را مقابل خود بنشانید و انگشت های شست او را با انگشت ها شست خود لمس کنید بطوریکه داخل انگشت شست شما شست او را گرفته است در صورت او به نقطه فرضی بین دو ابرو نظر کنید و تمر کز فکر را در خود بوجود آورید . یعنی به هیچ چیز غیر از کارتان فکر نکنید .

بگذارید من بجای شما آنچه را که اتفاق خواهد افتاد باز گو کنم شما نیز میتوانید همان را انجام دهید .

بعد از مدتی که دست ها در دست شما ماند احساس میکنید که دست ها گرم میشود یعنی دو شست گرما را احساس خواهد نمود در این لحظه میگوئیم دستت گرم شد نیست ؟ هر لحظه که واقعه ای بخواهد انجام پذیرد من آنرا بتو اطلاع خواهم داد و میگویم چه احساسی داری – مرتب با او صحبت کنید ، گرما باز زیاد میشود نه؟ حالا بعد از گرما سرت سنگین خواهد شد ... در این لحظه شخص یک تکان کوچک که شبیه حرکات عصبی است بخود میدهد . ادامه دهید . سرت دور میزند هان ؟ ... من چند شماره میشمارم هر موقع احساس خستگی کردی بتو خواهم گفت ... کافی است همراهی کنی و مقاومت بیهوده نکنی تا خوابت آرام و سبک و لذت بخش گردد .... تا ده شماره به آرامی و تاءنی بشمارید و بعد بگوئید – خسته شدی نه؟ او جا بجا میشود چون واقعاٌ خسته شده است و احساس خستگی مفرط میکند دوباره یک حرکت عصبی دیگر . حالا تمام بدنت گرم شده است ، هر وقت پلک هایت سنگین شد میتوانی آنها را ببندی . بستن چشم ها این خاصیت را دارد که از چشمان درخشنده من خلاص میشوی و آرامش بتو دست خواهد داد . در تمام مدت با چشمان باز و بدون پلک دربین دو ابروی او نگاه کنید از نگاه در چشمان او خودداری کنید بعد از لحظه ای میبینید که شخص قرمز میشود . خسته ای ؟ با سر اشاره میکند این حالت آمادگی خواب است البته برای یک هیپنوتیزور قوی این حالات بسرعت درحدود کمتر از چند دقیقه فراهم میشود در مراحلی به افرادی که چند بار هیپنوتیزم شده اند کافی است بگوئید بخواب و در عرض چند دقیقه همه مراحل را پشت سر گذاشته و بخواب عمیق ومراحل بیحسی و حتی روشن بینی میرسد و فواصل از بین میرود اما برای مبتدیان پیش روی مرحله به مرحله خود تجربه ای گران قیمت و مفید خواهد بود .

بعد از حالت آمادگی خواب میگوئیم تا 5 شماره مشمارم شما چشمانتان را بهم بگذارید خواهید دید که او چنین مینماید چون واقعاٌ چشمانش سنگین شده است، خودتانرا گول نزنید مقاومت بی فایده است بعد تا 5 شماره بشمارید یک.. خوب اکنون چشمانت را ببند کمتر کسی استکه چشم خود رانبندد . دو.... چشمانت سنگین میشود .. سه .... راحت باش . چهار .... سعی کن استراحت کامل بکنی . پنج ... خواب تو کم کم شیرین و لذت بخش میشود .

وقت آنست که دست او را رها نمائید ، کمی مکث کنید و باو فرصت استراحت بدهید در این لحظه شخص تلاش میکند تا از دستتان فرار کند – پاس را بعد از رها کردن دست ها شروع کنید ومرتب از بالا به پائین بآرامی پاس بدهید .

خواب او در مرحله ایست که نوسانی میگردد بهمین دلیل پلک هایش میلرزد باو بگوئید چشمانت بخصوص پلک هایت خیلی سنگین شده است فقط بخواب فکر کن در فکر یک خواب خوش و کامل باش . راحت و آسوده خود را رها کن . شخص تکان میخورد علامت آنست که بحالت روءیا رفته است .

در رویای سبک چیزهای دلخواهش را بیادش آورید ، احساساتش را تحریک کنید . شما اگر نفس عمیق بکشید بوی گل یاس را حس خواهید کرد نفس بکشید هان دیدید ؟ او بوی گل یاس را حس کرده است ، حالت بهت و تعجب از این احساس کذب باو دست داده است قدرت شما را باور کرده است موقع عمل و قاطعیت است تا مقاومت او را در هم بشکنید ، ادامه دهید خیلی دلت میخواهد بخوابی هرچه بیشتر استراحت کنی چشمانت سنگین تر و بدنت سبک تر میشود یک نفس عمیق دیگر اگر بکشی راحت و سبک میشوی در این مرحله  او را وادار به سخن گفتن و پاسخ دادن نکنید و سعی نکنیدحالات خود را تجربه کند و در آنها دقیق شود باید در تمام فاصله خواب بخصوص حالات اولیه خواب تمر کز فکر را در او ایجاد کنید قدرت تفکر بر روی موضوع دیگری باو ندهید باو پیشنهاد کنید دوباره بگوئید دست من را بگیر و فشار بده مسلماٌ نمی توانی آنرا فشار دهی بسیار خوب وقتی که نتوانستی و دست مرا ول کردی خوابت سنگین تر میشود قدرت فشار دادن دست شما را ندارد دستش شل و سفت میگردد و بعد ناچار دست شما را رها می کند حالت حالت رویای کامل است .

بحرفهای خود ادامه دهید حالا خواهی دید که میتوانی آنچه را که خواسته باشی در نظرت بامر من مجسم کنی . امتحان کن ببین این یک باغ است چه جای با صفائی و چه گلهای زیبائی – او میخواهد با سر انکار کند باو دستور دهید بخواب بخواب تا سنگینی بدنت از بین برود ، آسوده خواهی شد راحت باش و با آرامش بخواب یک حرکت عصبی شدید مینماید و شاید آه بکشد حالت خواب سبک فرا رسیده است . ادامه دهید حالا زور و توان تو کم شده است . صدایم را میشنوی ؟. کم کم صداهای اطراف دور میشوند زیرا تو کم کم بی حس میشوی و صدائی بگوشت نخواهد رسید و پاس را ادامه دهید پاس میبایست از موقعی که چشمان هیپنوتیزم شده بسته میشود شروع گردد.

بر روی چشمان او از بالا به پائین پاس دهید و تکرار کنید چشمانت خیلی سنگین شده است اکنون خوابت هم سنگین میشود و در خواب سبک بر روی اندامهای او پاس دهید و بگوئید اکنون دستهای تو بی حس میگردد ، سبک شده ای بگو خوابی یا خیر؟ بر روی دهانش پاس دهید و بگوئید تو میتوانی صحبت کنی ، حرف بزن پس از کمی مکث بگوئید اکنون من قادرم کاری کنم که قادر به حرف زدن نباشی زبانت در دهان باد خواهد کرد دیگر قادر به حرف زدن بجز امر من نخواهی بود البته هر عملی را از این قبیل میتوانید باو پیشنهاد کنید اکنون دیگر لازم نیست که میان دو ابروی او نگاه کنید موقع استراحت شماست پاس ها عمل چشم را انجام میدهند هرچه ممکن است و میتوانید به آرامی پاس دهید .

بسیار خوب اکنون بی حسی شروع میشود دیگر قادر نیستی دستانت را بلند کنی بی حس شده ای و حالا صدای مرا خیلی ضعیف میشنوی چرا ؟ چون تو دیگر صدائی را جز صدای من نخواهی شنید اکنون کاملاٌ خوابی و من از این به بعد بتو آرامش و خواب سنگین تر را هدیه میکنم بر روی بدن او پاس بدهید سر و وسط سر او را لمس کنید و کمی فشار دهید به آرامی پلک های او را لمس کنید اینها نوع پاس با تماس می باشد و تکرار کنید حالا راحت بخواب بی حس شده ای و میتوانی بمن بگوئی این چه عددی است که بر روی تابلو جلو خود میبینی – هر عددی را که ذکر نماید با عددی که در ذهن خود در نظر گرفته اید مقایسه کنید و تفاوت احتمالی را بسنجید راهنمائیش کنید اما سعی کنید زیاد آزارش ندهید چون در حالتی استکه مغناطیس اورا احاطه کرده است .

گرچه توضیحات بیشتری تا این مرحله مورد نیاز است اما تا این مرحله برای ابتدای کار کافی است این اعمال وروش را بر روی افراد مختلف تمرین کنید تا مهارت شما و تسلط بخود کامل شود .

برای بیدار کردن مراحل را برعکس ادامه دهید بگوئید من تا چند شماره میشمارم خواب تو با هر شماره سبک تر شده وبدون هیچ نوع خواب آلودگی و کسالت و با شادی و سرحالی بیدار میشوی بعد از شمارش که درفواصل آن اثرات خواب را خنثی میکنید با گفتن جملاتی از قبیل بیحسی تو برطرف شده حال خوب میشنوی خواب تو سبک میشود بیدار خواهی شد و.......

پس از مشاهده حالت هوشیاری آرام در صورت او بدمید (فوت کنید ) و مطمئعن شوید بدون کسالت و با سرزندگی از خواب بیدار شده است .

 توضیحات وادامه مطلب در درس بعدی ارائه خواهد شد.